Polityka prywatności i plików cookie - Caudalie

STRONA INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH I PLIKACH COOKIE

Spółka CAUDALIE rozumie Państwa obawy związane z ochroną Państwa życia prywatnego i danych osobowych.

Gromadzone dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim przez pełniącą funkcje administratora danych spółkę CAUDALIE SAS i – ewentualnie – jej podmioty zagraniczne.

CAUDALIE SAS, 6 Place de Narvik, 75008 PARYŻ, FRANCJA

Rejestr handlowy w Paryżu: 398 360 123

Niniejszy dokument zawierą informacje o sposobie wykorzystania przez spółkę CAUDALIE Państwa danych gromadzonych podczas korzystania przez Państwa z portalu internetowego www.caudalie.com (zwanego dalej „Portalem”) oraz jego wersji przeznaczonych dla urządzeń mobilnych i tabletów, a także podczas zakupów dokonywanych w naszych sklepach i u autoryzowanych dystrybutorów i w trakcie innych Państwa kontaktów z nami.

Niniejszy dokument umożliwia zapoznanie się z pochodzeniem i sposobem wykorzystania informacji gromadzonych przy użyciu plików cookie oraz możliwościach korzystania z praw przysługujących Państwu w związku z tym.

Dokument ten dotyczy wszystkich stron Portalu, aplikacji i usług oferowanych przez spółkę CAUDALIE, zwanych CAUDALIE , my, nasz i zawierających odwołanie do niniejszego dokumentu. Uzupełnia on „Ogólne warunki sprzedaży” zamieszczone w Portalu oraz wszystkie dokumenty i informacje zawierające odwołanie do niniejszego dokumentu.

Korzystanie z naszego Portalu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego dokumentu oraz zgodą na gromadzenie i przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych zgodnie z naszymi zasadami ochrony Państwa danych osobowych. Osoby nieakceptujące postanowień dokumentów zachęcamy do zaprzestania korzystania z Portalu lub do kontaktu z nami.

Zmiany dokumentu

Możemy dokonywać zmian w niniejszym dokumencie i aktualizować go.
Zapraszamy do zapoznawania się z nim przy każdym kontakcie z nami, aby byli Państwo stale poinformowani o naszych zasadach ochrony danych osobowych i swoich prawach.

NAJWAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA DOKUMENTU

1. Gromadzone i przetwarzane dane osobowe – Instalowane i uruchamiane pliki cookie

Za dane osobowe uznaje się wszystkie informacje umożliwiające Państwa bezpośrednią lub pośrednią identyfikację. Mogą to być informacje takie jak Państwa nazwisko, imię, adres e-mail, data urodzenia, adres do korespondencji, adres IP, przyzwyczajenia zakupowe i preferencje.

Więcej informacji podajemy tutaj. (Odsyłacz 1 .1)

Pliki cookie to alfanumeryczne identyfikatory umieszczane w Państwa komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie za pośrednictwem przeglądarki internetowej w celu jej rozpoznawania i oferowania Państwu spersonalizowanych usług. Pliki cookie stosujemy w zakresie niezbędnym do korzystania z naszego Portalu w celu zapamiętania Państwa preferencji, zapewnienia Państwu lepszej obsługi i optymalizacji naszego Portalu internetowego poprzez dostarczanie treści odpowiadających Państwa potrzebom.


Sesyjne pliki cookie

(Jedna sesja) Pliki te służą do umożliwienia korzystania z Portalu. Nie zawierają żadnych danych osobowych. Zapewniają one właściwe działanie niektórych podstawowych funkcji, takich jak logowanie się do konta, nawigacja i dodawanie produktów do koszyka. Istnieją one tylko w czasie trwania sesji.

Pliki Caudalie

CaudCountry (3 miesiące): umożliwia zapamiętanie języka preferowanego przez użytkownika.
CaudIsSubscriber (30 miesięcy): pozwala uniknąć wyświetlania okienka subskrypcji biuletynu informacyjnego.
CaudPush (24 godziny): pozwala zidentyfikować użytkownika portalu w ramach określonej kampanii marketingowej, aby prezentować mu odpowiednie oferty.

Analityka plików cookie (Google Analytics)

Używamy programu analizującego niektóre informacje o użytkownikach, takie jak wielkość ruchu w portalu Caudalie.com, używana przeglądarka, liczba nowych użytkowników, działania marketingowe i złożone zamówienia. Informacje te pomagają nam w doskonaleniu naszego portalu, zapewnieniu kupującym dobrych wrażeń oraz organizacji naszych kampanii. Dane przechowywane w tych plikach są widoczne tylko dla odpowiednich działów Caudalie, ale nie zawierają żadnych poufnych danych.

Nazwa pliku cookie szukającego sklepów

(1 sesja) Caudalie.com wykorzystuje Google Maps do szukania punktów sprzedaży i salonów spa Caudalie. Regulamin poufności Google: https://www.google.fr/intl/fr/policies/privacy/

Pliki cookie podmiotów zewnętrznych

Google, Facebook, Bing, Yahoo, Zanox, Splio, Yzance

Caudalie.com zgadza się również na używanie plików cookie przez współpracujące firmy w celu prezentacji adekwatnych reklam. Pomagają nam one w obserwacji użytkowników klikających reklamy i w nawiązywaniu kontaktu z nimi. Każda firma używa do obserwacji własnych plików cookie. Pobieranymi z nich danymi nie można się wymieniać. Nie są przechowywane żadne informacje poufne. (Od 1 sesji do 3 lat)

Narzędzia do przesyłania

Caudalie.com korzysta z funkcji przesyłu treści za pośrednictwem portali społecznościowych, takich jak Facebook. Caudalie nie kontroluje rozsyłania tych plików cookie. Sugerujemy wizytę w portalach internetowych tych podmiotów w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ich plików cookie. Regulamin poufności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php Regulamin prywatności YouTube: https://www.google.fr/intl/fr/policies/privacy/

Ustawienia plików cookie

Większość przeglądarek internetowych domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie. Można jednak skonfigurować przeglądarkę tak, aby uniemożliwić zapisywanie tych plików w swoim komputerze lub związanym z nim urządzeniem peryferyjnym. Niektóre przeglądarki oferują możliwość usuwania plików cookie po każdej wizycie. Zakładka „Pomoc” w pasku narzędzi większości przeglądarek zawiera informacje o tym, jak odrzucać nowe pliki cookie, włączyć powiadomienia o ich instalacji lub wyłączyć je. Można też wyłączyć lub usunąć pliki cookie używane przez oprogramowanie pomocnicze przeglądarki, zmieniając ustawienia tych programów lub odwiedzając stronę internetową ich producenta.

Ustawienia te mogą zmienić warunki Państwa dostępu do naszych usług wymagających stosowania plików cookie.

Jeżeli przeglądarka jest skonfigurowana tak, aby odrzucać wszystkie pliki cookie, nie będzie możliwe dokonywanie zakupów ani korzystanie z najważniejszych funkcji naszego portalu, na przykład przechowywania produktów w koszyku i otrzymywania spersonalizowanych rekomendacji. Zachęcamy do określenia ustawień przeglądarki w taki sposób, aby sposób zarządzania plikami cookie był jak najbliższy Państwa oczekiwaniom. Pliki cookie można wyłączyć, postępując zgodnie z poniższą instrukcją.

Ustawienia plików cookie

W przeglądarce Internet Explorer

Kliknąć „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”. W zakładce „Ogólne”, pod nagłówkiem „Historia przeglądania”, kliknąć „Ustawienia”, a następnie „Wyświetl pliki”.

Kliknąć nagłówek kolumny „Nazwa”, aby posortować pliki według kolejności alfabetycznej, a następnie przewinąć listę do plików zaczynających się od przedrostka cookie (wszystkie pliki cookie zaczynają się od niego i zazwyczaj zawierają nazwę witryny, z której pochodzą).

Wybrać plik lub pliki zawierające nazwę Caudalie i usunąć je.

Zamknąć okno listy plików i kliknąć dwukrotnie OK, aby wrócić do przeglądarki Internet Explorer.

W przeglądarce Firefox

Kliknąć zakładkę „Narzędzia”, a następnie „Opcje”.

W oknie, które się otworzy, kliknąć „Prywatność” i „Pokaż pliki cookie”.

Znaleźć pliki zawierające nazwę Caudalie, wybrać je i usunąć.

W przeglądarce Safari

Wybrać menu Edycja > Preferencje.

Kliknąć „Bezpieczeństwo”, a następnie „Pokaż pliki cookie”.

Wybrać pliki zawierające nazwę Caudalie i kliknąć„Usuń” lub „Usuń wszystko”.

Po usunięciu plików kliknąć „Gotowe”.

W przeglądarce Google Chrome

Kliknąć ikonę menu „Narzędzia” i wybrać „Opcje”.

Kliknąć zakładkę „Opcje zaawansowane” i wejść w zakładkę „Prywatność”.

Kliknąć przycisk „Pokaż pliki cookie”.

Znaleźć pliki zawierające nazwę Caudalie, wybrać je i usunąć.

Kliknąć „Zamknij”, żeby wrócić do przeglądarki.

Więcej informacji o plikach cookie zawiera witryna Krajowej Komisji ds. Informatyki i Praw Obywatelskich (CNIL) http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

SKUTKI BLOKADY PLIKÓW COOKIE

Państwa decyzje dotyczące plików cookie

Przeglądarka może umożliwić wyłączenie wszystkich lub niektórych plików cookie, systematyczne lub według podmiotu, od którego pochodzą. Można również skonfigurować przeglądarkę tak, aby pytała o akceptację lub odrzucenie plików cookie (indywidualnie lub w całości). Przypominamy jednak, że wyłączenie wszystkich plików cookie uniemożliwi normalne korzystanie z naszego portalu poza funkcjami podstawowymi.


2. Kontakt

Wszystkie pytania i reklamacje dotyczące niniejszego dokumentu można kierować pod adres

Caudalie Service Consommateur

6 place de Narvik

75008 Paris

lub adres e-mail europe@caudalie.com

2 .1 JAKIE DANE GROMADZIMY?

Caudalie gromadzi kilka rodzajów danych osobowych:

Dane przekazywane bezpośrednio przez użytkownika

Gromadzimy dane przekazywane przez Państwa bezpośrednio podczas korzystania z naszego Portalu i kontaktów z nami.

Ma to miejsce przede wszystkim wtedy, gdy:

- zakładają Państwo konto,

- przystępują Państwo do programu lojalnościowego,

- dokonują Państwo zakupów lub zamawiają usługi w naszych sklepach lub w naszym Portalu,

- kontaktują się Państwo z nami telefonicznie,

- subskrybują Państwo e-maile od nas,

- uczestniczą Państwo w losowaniu, konkursie, promocji lub ankiecie,

- kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem zewnętrznych portali społecznościowych,

- proszą Państwo o pomoc oferowaną klientom,

- korzystają Państwo ze skanera urody w sklepie lub u autoryzowanego dystrybutora,

- kontaktują się Państwo z nami w jakikolwiek inny sposób.

Dane osobowe podają Państwo dobrowolnie. Jeżeli jednak nie podadzą Państwo niektórych lub wszystkich informacji, o które prosimy, możemy nie być w stanie dostarczać Państwu niektórych produktów i informacji lub świadczyć usług.

Kategorie danych, które gromadzimy, to:

- dane identyfikacyjne i kontaktowe (takie jak nazwisko, imię, data urodzenia, adres do korespondencji, sposób kontaktu) niezbędne do identyfikacji użytkownika korzystającego z naszych usług (np. podczas tworzenia konta);

- dane transakcyjne niezbędne w celu realizacji zamówienia (wybrane artykuły, adres dostawy i fakturowania, numer telefonu i adres e-mail, metoda płatności);;

- dane dotyczące Państwa preferencji (takie jak „lista ulubionych”);

- dane społeczno-demograficzne (takie jak wiek, zawód, płeć itp. podawane przy publikacji opinii lub tworzeniu konta);

- dane o rodzaju Państwa cery podczas skanowania lub diagnozy kosmetycznej;

- dane historyczne dotyczące Państwa zamówień internetowych oraz każdorazowego skorzystania z konta lojalnościowego (przechowujemy historię transakcji i informacje o miejscach zakupu; w przypadku zakupu lub zwrotu produktu gromadzimy dane transakcji, takie jak informacje o produkcie oraz data i miejsce zakupu lub zwrotu);

- dane historyczne dotyczące Państwa kontaktów z nami (przechowujemy ponadto historię Państwa kontaktów z działem obsługi klienta oraz zgłaszanych reklamacji);

- publikowane przez Państwa opinie o produktach.

Dane, o które Państwa prosimy i które są niezbędne do realizacji Państwa życzeń, są w formularzu danych oznaczone gwiazdką lub w podobny sposób albo ustnie wskazane jako takie podczas ich zbierania.

W naszych autoryzowanych punktach sprzedaży lub podczas organizowanych przez nas imprez możemy gromadzić dodatkowe dane osobowe w warunkach i w celach, o których są Państwo odrębnie informowani przy takich okazjach.

Informacje, które gromadzimy automatycznie

Automatycznie gromadzimy niektóre dotyczące Państwa dane, gdy wchodzą Państwo do portalu, korzystają Państwo z niego lub dokonują zakupu. Dane te to przede wszystkim:

- Dane połączenia Gromadzimy informacje dotyczące urządzenia, przy użyciu którego Państwo się logują, oraz sposobu korzystania z Portalu (takie jak system operacyjny, rodzaj używanej przeglądarki, korzystanie lub nie z serwera proxy, lokalizacja urządzenia ustalana na podstawie adresu IP umożliwiającego identyfikację Państwa komputera, czas wizyty w Portalu, odwiedzane strony oraz odsyłacz, dzięki któremu weszli Państwo do naszego Portalu).

- Informacje o nawigacji (niezależnie od tego, czy są Państwo zalogowani, czy nie) Możemy korzystać z plików cookie i innych technologii obserwacyjnych w celu gromadzenia Państwa danych, gdy korzystają Państwo z naszego Portalu lub w e-mailach, które do Państwa wysyłamy. Informacje te pozwalają nam poznać Państwa preferencje i chęć zakupu określonych produktów, a także analizować sposób korzystania przez Państwa z niektórych treści. Dane te są gromadzone zarówno wtedy, gdy są Państwo zidentyfikowani, jak i wtedy, gdy tak nie jest. Mogą one być ze sobą zestawiane niezależnie od używanego urządzenia. Celem tych czynności jest przedstawianie Państwu jak najbardziej spersonalizowanych ofert.

Ponadto, zależnie od tego, jakie dane już posiadamy, możliwe jest wstępne wypełnianie niektórych formularzy.

Informacje, które otrzymujemy od naszych partnerów i z innych źródeł

Możemy również otrzymywać dotyczące Państwa informacje z innych źródeł i łączyć je ze zbieranymi przez nas Państwa danymi, takimi jak:

- informacje pochodzące z baz danych lokalnych urzędów pocztowych służące do weryfikacji i aktualizacji adresów wysyłkowych;

- dane przekazywane przez podmioty zewnętrzne; są to informacje podawane nam przez naszych partnerów, z którymi się Państwo kontaktowali, na których przekazywanie w celach handlowych i reklamowych wyrazili Państwo zgodę; dane przekazywane przez portale społecznościowe. Na przykład, kiedy informują Państwo w portalu społecznościowym o swoich wrażeniach z kontaktów z Caudalie, podają Państwo swoje dane osobowe temu portalowi i Caudalie. Przesył ten jest regulowany zasadami ochrony danych osobowych ustalonymi przez te portale społecznościowe. Zachęcamy do zapoznania się z tymi zasadami. Caudalie nie ponosi odpowiedzialności w związku z nimi.

Dane osób trzecich

W niektórych przypadkach możliwe jest gromadzenie przez nas również przekazywanych przez Państwa informacji o innych osobach. Na przykład, kiedy kupują Państwo osobie trzeciej kartę podarunkową, mogą ją Państwo wysłać tej osobie drogą elektroniczną. W takim przypadku konieczne jest podanie nam adresu e-mail odbiorcy w celu wykorzystania przez nas. Z danych tych korzystamy tylko w celu udzielania odpowiedzi na Państwa żądania. Nie wysyłamy wiadomości marketingowych do Państwa znajomych bez ich zgody.

2.2 DO JAKICH CELÓW GROMADZIMY DANE?

Państwa dane osobowe są przetwarzane, a pliki cookie – wykorzystywane w ściśle określonym, jasno sprecyzowanym, zgodnym z prawem celu. Każdy przypadek przetwarzania Państwa danych osobowych w celu innym niż uzasadniony interes wymaga Państwa zgody. Dokładamy starań w celu minimalizacji ilości gromadzonych danych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych umożliwia nam oferowanie usług i zapewnienie bezpieczeństwa poprzez:

- poprawne funkcjonowanie naszego portalu;

- oferowane usługi i produkty;

- przeciwdziałanie i wykrywanie nadużyć oraz złośliwego oprogramowania, a także odpowiednie postępowanie w przypadku incydentów dotyczących bezpieczeństwa;

- udostępnianie przycisków dzielenia się treścią w portalach społecznościowych;

- realizację wszelkich operacji handlowych (zamówień, płatności, dostaw, faktur, rachunkowości, badań zadowolenia, obsługi klienta itp.);

- analizę i personalizację wrażeń klienta w Internecie w celu zapewnienia jak najlepszej jakości usług (anonimowo);

- administrację programem lojalnościowym i kontaktami z klientem poprzez nasz system CRM;

- optymalizację naszej obsługi klienta (dostępnej przez e-mail, telefon lub czat);

- rozstrzyganie ewentualnych spraw spornych.

Niektóre dane są również przechowywane w celu wywiązania się z naszych zobowiązań wynikających z przepisów prawa oraz ochrony naszych interesów w przypadku sporu lub procesu sądowego.

2.3 PRZEZ JAKI OKRES MOJE DANE SĄ PRZECHOWYWANE?

Państwa dane są przechowywane przez cały okres Państwa relacji z nami.

Ogólnie, Państwa dane są przechowywane przez cały okres Państwa relacji z nami wydłużony o trzy lata od chwili zakończenia tej relacji, po czym są archiwizowane w celu wykonywania naszych zobowiązań wynikających z przepisów prawa lub dla celów dowodowych lub są anonimizowane w celach badawczych i statystycznych.

Niektóre dane przechowujemy po usunięciu Państwa konta, jeżeli przewidują to przepisy prawa lub jest to niezbędne w celu umożliwienia nam postępowania w przypadku spraw spornych i procesów.

W takim przypadku dane niezbędne w celu rozwiązania problemu lub rozstrzygnięcia sporu będą przechowywane przez okres trwania sporu w zakresie dopuszczonym przez przepisy dotyczące okresu przedawnienia. Inne dane mogą być przechowywane po przetworzeniu, którego celem jest uniemożliwienie ich powiązania z określoną osobą, w celach badawczych i statystycznych.

OPIS DANYCH / OKRES PRZECHOWYWANIA

  • Dane osobowe pochodzące z konta klienta, Dane dotyczące korzystania przez Państwa z Portalu / Okres trzech (3) lat od Państwa ostatniej aktywności w Portalu (zakupu lub wprowadzenia zmian na koncie)

  • Dane związane z zamówieniem / Okres trzech (3) lat od Państwa ostatniego zamówienia (anonimizacja pól nazwisko, imię, e-mail, telefon, adres zamieszkania po 3 latach nieaktywności)

  • Statystyki pomiaru liczby użytkowników i nawigacji w Portalu / Okres trzynastu (13) miesięcy na poziomie plików cookie

  • Dane klientów, potencjalnych klientów / Okres trzech (3) lat od ich zebrania, od ostatniego kontaktu lub ostatniego zamówienia.

  • Dane umożliwiające ustanowienie dowodu istnienia prawa lub umowy, lub przechowywane z powodu zobowiązania prawnego / Okres przechowywania zgodny z obowiązującymi przepisami prawa

2.4 JAKIE MAM MOŻLIWOŚCI WYBORU W ZAKRESIE KOMUNIKACJI PROMOCYJNEJ?

Mogą Państwo zapisać się na nasze listy wysyłkowe i wyrazić zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych i promocyjnych. Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie, klikając bezpośrednio u dołu naszych e-maili lub kontaktując się z nami. Odsyłacz do strony kontaktu nowego portalu

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o informatyce i prawach obywatelskich z 6 stycznia 1978 r. ze zmianami oraz rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Państwu prawo do wglądu w Państwa dane, do informacji, do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia i usunięcia. Przysługuje Państwu również prawo do formułowania i przedstawiania poleceń dotyczących postępowania z Państwa danymi po Państwa śmierci. W celu skorzystania z jednego lub więcej niż jednego z tych praw należy wypełnić formularz kontaktu.