Nota prawna - Caudalie

NOTA PRAWNA

Wydawca/Host

Strona www.caudalie.com (zwana dalej « Stroną  ») jest wydawana i hostowana przez Spółkę CAUDALIE,
Spółkę Akcyjną Uproszczoną, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.010.300 euro, z siedzibą przy 
6, Place Narvik – 75008 PARIS,
wpisana do Paryskiego Rejestru Handlowego i Spółek pod numerem 398 360 123. 

Indywidualny nr VAT: FR 29 398 360 123
Responsable de Publication : Caudalie International SE
Kontakt: e-mail: uk@caudalie.com lub pod numerem telefonu +33 2 38 81 22 72

Prawo właściwe

Strona internetowa i nota prawna podlega przepisom prawa francuskiego.

Prawa własności intelektualnej przypisane do Strony internetowej.

Strona internetowa jest własnością intelektualną chronioną przez Prawo Własności Intelektualnej. Każdy z elementów, który ją tworzy (takich jak zwłaszcza marki, logo, fotografie, obrazy, ilustracje, teksty, slogany, filmy...) jest wyłączną własnością spółki CAUDALIE, która jako jedyna może korzystać z prawa własności intelektualnej oraz której przysługują dobra osobiste, oraz która nie przyznaje żadnej licencji ani żadnego innego prawa niż wyłącznie prawa do odwiedzania strony.  
Kopiowanie wszystkich dokumentów opublikowanych na Stronie jest dozwolone wyłącznie w celach informacyjnych do użytku ściśle osobistego i prywatnego. Wszelkie kopiowanie lub przedstawianie całkowite lub częściowe strony lub jednego z jakichkolwiek elementów ją tworzących na jakimkolwiek nośniku i w jakiejkolwiek formie w celach zwłaszcza handlowych, jest w sposób wyraźny zakazane. 
Wszelkie wnioski o pozwolenie należy kierować na następujący adres: CAUDALIE - 6 Place de Narvik 75008 Paris. Wszelkie niedozwolone użycie stanowi plagiat podlegający sankcjom karnym.

Użytkowanie strony

Caudalie dokłada wszelkich starań, aby aktualizować zawartość Strony i dostarczać Użytkownikom dokładnych informacji. Jednakże Caudalie nie może zagwarantować dokładności, precyzji czy kompletności danych znajdujących się na Stronie. Caudalie uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za wszelką niedokładność lub pominięcie odnoszące się do danych dostępnych na Stronie, jak również za szkody wynikające z nadużyć osób trzecich, które pociągnęły za sobą modyfikację wspomnianych wyżej danych. Wszelkie informacje o błędach lub pominięciach należy kierować na następujący adres: CAUDALIE - 6 Place de Narvik 75008 Paris.

Dostęp do strony

Caudalie dokłada wszelkich starań, by strona była dostępna cały czas, ale w żaden sposób nie jest do tego zobowiązana. Stwierdza się, że z przyczyn dotyczących konserwacji, aktualizacji i każdego innego powodu, zwłaszcza technicznego, dostęp do strony może zostać przerwany. Caudalie w żadnym przypadku nie jest odpowiedzialna za te przerwy oraz konsekwencje, które mogą z nich wynikać dla Użytkownika.

Cookies

Caudalie może umieścić plik cookie na komputerze Użytkownika po uprzednim wyrażeniu jego zgody, co pozwoli na identyfikację Użytkownika. Plik cookie to mały plik informatyczny zapisany na twardym dysku komputera. Zapisuje informacje odnoszące się do nawigacji komputera Użytkownika na Stronie (przeglądane strony, data, godzina i czas trwania przeglądania). Caudalie używa plików cookies wyłącznie w celach dostosowania proponowanej usługi do Użytkownika. W żadnym wypadku nie może uszkadzać danych znajdujących się na komputerze. Użytkownik jest informowany o możliwości i sposobach sprzeciwu wobec zapisywania cookies w Polityce Cookies, poprzez dezaktywację tej funkcji w swojej przeglądarce internetowej. Nawet jeśli funkcja ta nie jest aktywna, Użytkownik zachowuje możliwość dostępu do Strony.

Hiperłącza umieszczane na Stronie

Hiperłącza umieszczane na Stronie mogą przekierowywać Użytkownika na strony internetowe różnych partnerów. Stwierdza się, że Caudalie nie sprawdza wszystkich stron ewentualnie powiązanych ze stroną Caudalie, ich treści ani informacji tam obecnych, oraz w konsekwencji uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności co do treści, reklam, produktów lub usług dostępnych na tych stronach oraz używania ich przez Użytkownika. Odwiedzanie tych stron odbywa się jedynie na odpowiedzialność Użytkownika. Tworzenie hiperłączy przekierowujących na Stronę może się odbywać jedynie za pisemną i wstępną zgodą CAUDALIE. Wszelkie wnioski o pozwolenie należy kierować na następujący adres: CAUDALIE - 6 Place de Narvik 75008 Paris. Wszelkie niedozwolone użycie stanowi plagiat podlegający postępowaniu karnemu.

Dane osobowe

Caudalie zobowiązuje się do zachowania poufnych informacji osobowych dotyczących Użytkownika, które może gromadzić (przede wszystkim za pośrednictwem zapisu do newslettera, uczestnictwa w konkursach czy zakupach online). Za zgodą Użytkownika Caudalie może przesyłać dane dotyczące jej partnerów. Zgodnie z postanowieniami ustawy Informatyka i Wolność, Użytkownik jest informowany, że dysponuje prawem do dostępu, modyfikacji, usunięcia i nieużywania danych osobowych, której go dotyczą. By skorzystać z tego prawa, Użytkownik musi zwrócić się drogą listowną pod następujący adres: Caudalie – 6 Place de Narvik 75008 Paris lub wysłać e-mail na adres uk@caudalie.com.

Modyfikacja regulaminu

Caudalie zachowuje możliwość modyfikacji regulaminu używania Strony w każdym momencie, zwłaszcza w celu przestrzegania nowej regulacji lub ustawodawstwa, jak również poprawy warunków nawigacji na Stronie. Wszelkie zmiany użytkowania Strony będą zamieszczone w niniejszym regulaminie.

Opinie konsumentów/Polityka Caudalie

OPINIE KONSUMENTÓW nie mogą zawierać adresów e-mail, adresów URL, numerów telefonów, adresów pocztowych czy innych informacji, które pozwalałyby na identyfikację użytkownika. 

Wszystkie opinie są czytane przez moderatorów, a decyzja o umieszczeniu twojej opinii należy wyłącznie do woli Caudalie. Opinia jest analizowana przez około 72 godziny. 

Jeśli chcesz się podzielić opinią z Caudalie na temat zamówień, dostawy czy innych problemów, nie przesyłaj jej za pośrednictwem serwisu OPINIE KONSUMENTÓW, bo nie zostanie opublikowana. W tym celu skontaktuj się bezpośrednio z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +33 2 38 81 22 72 lub wyślij e-mail na adres: uk@caudalie.com 

Serwis OPINIE KONSUMENTÓW Caudalie nie może być używany jako nośnik rozpowszechniania treści łamiących dobre obyczaje, porządek publiczny, prawa innych osób czy obowiązujące regulacje prawne, zwłaszcza takich jak: 
wypowiedzi lub wiadomości o charakterze obraźliwym, systematycznej lub nieobiektywnej krytyki, treści prezentujących przemoc, pornografię lub szkodzących szacunkowi osoby ludzkiej, nieprawnego używania nazwiska lub nazwy przedsiębiorstwa, całkowitego lub częściowego przejęcia treści chronionych przez prawo własności intelektualnej. 

Użytkownikom zabrania się nieprawnego używania serwisu OPINIE KLIENTÓW Caudalie w celach propagandowych, dotyczących pozyskiwania nowych klientów lub nawracania na swoje wyznanie, zawodowych, handlowych lub politycznych (ogłoszenia reklamowe, treści „spam” lub odnośniki do innych produktów, ofert handlowych lub stron internetowych...).


© Caudalie 2012