Caudalie

x
Pozostań w sieci
Zapisz się do Newslettera Caudalie
Oferty tylko dla członków i wyjątkowe promocje przez cały rok

OWS

Wstęp

Caudalie.com (zwane poniżej « Stroną Internetową ») jest stroną internetową handlu elektronicznego dostępną za pośrednictwem sieci internetowej. Strona internetowa jest dostępna dla każdego użytkownika tej sieci (zwanego poniżej « Internautą »). Wydawana jest przez Spółkę Akcyjną Uproszczoną CAUDALIE, kapitał 1 010 300 euro z siedzibą w Paryżu, 75008, 6, Place de Narvik, wpisaną do Paryskiego Rejestru Handlowego i Spółek pod numerem 398360123. Numer telefonu pozwalający na skontaktowanie się ze Spółką CAUDALIE: 02 38 81 22 72 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 20.00). Strona Internetowa pozwala CAUDALIE oferować sprzedaż produktów kosmetycznych (zwanych poniżej « Produktami ») Internautom przeglądającym Stronę Internetową (zwanych poniżej « Użytkownikami »). By wprowadzić niniejsze ogólne warunki sprzedaży, ustala się, że Użytkownik i CAUDALIE będą zbiorowo nazywani « Stronami » oraz pojedynczo nazywani « Stroną »oraz że Użytkownik zatwierdziwszy zamówienie będzie odtąd nazywany « Kupującym ». Prawa i obowiązki Użytkownika mają zastosowanie obowiązkowo dla Kupującego.

. Stwierdza się, że Produkty są przeznaczone do osobistego użytkowania przez Użytkownika bez żadnego bezpośredniego związku z jego dzialnością zawodową. Z tego tytułu Użytkownik powinien mieć na uwadze, że suma jego zamówienia nie powinna przekroczyć wartości 1000 euro.

Użytkownik, który wyraża chęć dokonania zakupów na Stronie Internetowej, oświadcza, że posiada zdolność prawną.

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są zgodne z rozporządzeniami ustawy 2014-344 dotyczącej konsumpcji z dnia 17 marca 2014 .

Paragraf 1. Przedmiot

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają na celu określenie na całym świecie, wyłącznie w stosunku do relacji jakie tworzą w sieci Internet i jedynie na Stronie Internetowej, praw i obowiązków Stron powstałych podczas sprzedaży online Produktów zaoferowanych na Stronie Internetowej. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z nimi i że każde zamówienie produktu lub wielu produktów przez Kupującego pociąga za sobą przyjęcie bez zastrzeżeń oraz wstępną, pełną i całkowitą akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży oraz gwarancji, które mają pierwszeństwo przed każdym innym dokumentem za wyjątkiem warunków szczególnych wyraźnie przyznanych na piśmie przez CAUDALIE.

Paragraf 2. Produkty - Ceny -VAT

2.1. Produkty

Produkty oferowane w sprzedaży przez CAUDALIE to te, które figurują na Stronie Internetowej w dniu odwiedzenia Strony Internetowej przez Użytkownika i są dostępne do wyczerpania zapasów. Fotografie przedstawiające Produkty nie stanowią oferty handlowej.

2.2. Ceny

Ceny Produktów są podane w euro. Ceny zawierają podatek VAT. CAUDALIE zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik się zgadza, do zmiany cen w każdej chwili, jednakże produkty będą fakturowane na podstawie opłat obowiązujących w momencie zapisywania zamówienia, niemniej jednak z zastrzeżeniem, że wyżej wymienione produkty będą dostępne. Ewentualne koszty dostawy będą fakturowane dodatkowo.

2.3. VAT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zebrany ze sprzedaży podatek VAT jest przelewany do Francji za wyjątkiem sprzedaży realizowanych wobec Kupującego będącego mieszkańcem następujących krajów, dla których podatek VAT jest przelewany lokalnie. W tym celu Spółka CAUDALIE zarejestrowała się w lokalnych urzędach podatkowych pod następującymi numerami:
Niemcy 08005/43903
Hiszpania N00 173 64A
Włochy 00 151 689 999
Portugalia 980 527 988
Wielka Brytania 202 9935 11
Szwajcaria CHE 115.866.581 TVA

Paragraf 3. Zapisanie i zatwierdzenie zamówienia

3.1. Nawigacja po Stronie Internetowej

Użytkownik może swobodnie przeglądać różne zakładki Strony Internetowej nie składając żadnego zamówienia.

3.2. Zapisywanie zamówienia <3>

Jeśli Użytkownik chce złożyć zamówienie, wybiera różne Produkty, którymi jest zainteresowany i wyraża wyżej wymienione zainteresowanie, klikając w okienko « Dodaj do koszyka ». W każdym momencie Użytkownik będzie mógł: -otrzymać zestawienie Produktów, które wybrał lub zmienić swoje zamówienie, klikając na « mój koszyk ». Zestawienie jego zamówienia pojawi się więc na ekranie. Jeśli przedstawiona lista odpowiada dokładnie Produktom, które Użytkownik wybrał, może kontynuować swoje zamówienie klikając na: « Zatwierdzam mój koszyk - Uznaję moje zobowiązanie do zapłaty za to zamówienie ». Użytkownik będzie musiał się zalogować wprowadzając swój adres e-mail jak również swoje hasło, jeśli jest już klientem lub członkiem Programu LojalnościowegomyCAUDALIE lub dokładnie wypełniając dostępny formularz, do którego będzie musiał wprowadzić informacje niezbędne do jego identyfikacji przede wszystkim nazwisko, imię, adres pocztowy. Użytkownik jest poinformowany i akceptuje fakt, że wprowadzenie jakichkolwiek danych osobowych potwierdza jego tożsamość i wyraża jego zgodę.

3.3. Ostateczne potwierdzenie zamówienia - Zabezpieczenie płatności

Zapoznawszy się ze statutem zamówienia oraz w chwili, gdy wszystkie wymagane informacje zostaną wprowadzone przez Użytkownika, wybiera on sposób zapłaty, który mu odpowiada w celu opłacenia zamówienia. Użytkownik klika na polecenie « Zatwierdzam zamówienie », by opłacić zamówienie. Użytkownik może opłacić swoje zakupy kartą płatniczą (karta Visa, Mastercard). Użytkownik ma obowiązek podać nazwisko figurujące na jego karcie, numer karty, jej datę ważności oraz kod bezpieczeństwa znajdujący się z tyłu karty. Użytkownik może również opłacić swoje zakupy za pomocą bezpiecznego systemu płatności internetowych PAYPAL (i za pomocą systemu płatności SOFORTÜBERWEISUNG za każde zamówienie zrealizowane za pośrednictwem niemieckiej strony internetowej (www.caudalie.de)). Płatności realizowane kartą płatniczą na stronie internetowej Caudalie oraz za pomocą systemu PAYPAL (lub SOFORTÜBERWEISUNG) są dokonywane za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności spółki Braintree . Płatności dokonywane przez system PAYPAL są realizowane na bezpiecznej stronie PAYPAL (www.paypal.com). Wszystkie informacje wymienione w celu dokonania płatności są szyfrowane za pomocą protokołu S.S.L. (Secure Socket Layer). Dane te nie mogą zostać ani wykryte, przejęte ani użyte przez osoby trzecie. Braintree posiada certyfikaty standardów bezpieczeństwa Visa (AIS), Mastercard (SDP) oraz American Express (TDC). Poświadczenia te gwarantują, że procesy operacyjne oraz techniczne rozwiązania wykorzystywane przez Braintree spełniają najbardziej wymagające kryteria bezpieczeństwa wymiany i ochrony danych bankowych. Stwierdza się, że serwer banku BNP Paribas jest również zabezpieczony za pomocą szyfrowania S.S.L. (Secure Socket Layer), by jak najskuteczniej chronić wszystkie dane związane ze sposobami płatności i że w żadnym momencie dane bankowe Użytkownika nie zostaną przesłane do systemu informatycznego CAUDALIE. Użytkownik powraca na Stronę Internetową zaraz po zatwierdzeniu płatności. Jego zamówienie zostaje zapisane i nie można go cofnąć. Użytkownik staje się Kupującym. Formularz zamówienia zostaje zapisany w rejestrach internetowych CAUDALIE, które to są przechowywane na niezawodnym i trwałym nośniku, formularz jest uznawany jako dowód relacji zachodzących między Stronami. Kupujący gwarantuje, że posiada pełną zdolność prawną do posługiwania się używaną kartą płatniczą oraz, że karta ta jest ważna i pozwala na dostęp do środków wystarczających na pokrycie wszelkich kosztów niezbędnych do opłacenia zamówienia.

3.4. Potwierdzenie zamówienia

Po zatwierdzeniu zamówienia Kupujący otrzymuje podsumowanie zamówienia na adres e-mail wskazany przez siebie w momencie rejestracji. W podsumowaniu znajdują się informacje dotyczące: sposobów płatności, dostawy oraz w danym przypadku kosztów dostawy, cech charakterystycznych zamówionego(ych) Produktu(ów), warunków i sposobów korzystania z prawa odstąpienia od umowy; - adresu, pod który Użytkownik może skierować reklamacje, informacji dotyczących serwisu posprzedażowego i gwarancji handlowych.

Paragraf 4. Dostawa

4.1. Koszty dostawy

Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie trzydziestu (30) dni licząc od kolejnego dnia po zatwierdzeniu zamówienia przez Kupującego.
Wykaz stref dostawy i kosztów dostawy:
Kraj Sposób wysyłki Koszt Gratis od
Francja metropolitarna Korsyka Socolissimo Mój Punkt Odbioru 4.00€ 40.00€
Francja metropolitalna, Korsyka, Monako Socolissimo Moje Miejsce Zamieszkania 6.00€ 60.00€
Francja metropolitarna Chronopost Express* 10.00€ 100.00€
Wielka Brytania   6.00£ 30.00£
Włochy, Austria, Belgia, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Grecja   10.00€ 30.00€
Polska   34 zl 199 zl
Niemcy, Szwajcaria   5.50€ 50.00€

Powyższe opłaty zawierają wszystkie podatki. *Niedostępne dla bonów podarunkowych obejmujących zabiegi w butikach i Spa.4.2.Szczegółowe ustalenia dotyczące dostawy

W momencie otrzymania zamówionych Produktów Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia czy Produkty są zgodne z zamówieniem. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące dostawy (brakujący lub zniszczony Produkt, uszkodzona przesyłka,...) powinny zostać odnotowane przez Kupującego na pokwitowaniu, które jest dostarczane przez kuriera w momencie dostarczenia przesyłki oraz muszą zostać bezwzględnie zgłoszone w dniu doręczenia lub najpóźniej w następnym dniu roboczym w dziale obsługi klienta CAUDALIE drogą mailową na adres europe@caudalie.com lub telefoniczną pod numerem telefonu 02 38 81 22 72. Wszystkie reklamacje zgłoszone po tym terminie zostaną odrzucone, a CAUDALIE będzie zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności. W przypadku nieprawidłowości dotyczącej przesyłki lub Produktu(ów) i po zgłoszeniu jej do CAUDALIE w terminie wyżej wymienionym, Kupujący będzie musiał zwrócić Produkt(y) w ich opakowaniu zewnętrznym oraz opakowaniach oryginalnych, zgodnie z warunkami paragrafu 5 « Prawa odstąpienia od umowy » opisanymi poniżej oraz w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia otrzymania zamówienia. Zwrot powinien zawierać pismo zawierające informacje dotyczące Kupującego, numer i datę faktury, numer(y) Produktu(ów)jak również powód skargi. CAUDALIE zastrzega sobie prawo do weryfikacji zwróconych Produktów, do przeanalizowania powodu skargi i w konsekwencji darmowej wymiany Produktu(ów), nie wypłacając żadnej rekompensaty. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Kupujący zostanie poinformowany o jego braku. Po wstępnej zgodzie Kupującego, otrzyma on propozycję produktu(ów) tej samej jakości i wartości. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi zgody, będzie mógł dostać zwrot pieniędzy w terminie najpóźniej trzydziestu (30) dni od dnia wpłaty sumy, którą przelał. CAUDALIE uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku braku doręczenia lub opóźnienia spowodowanego działaniem siły wyższej, czynem osoby trzeciej lub winą przypisaną konsumentowi. W przypadku opóźnienia dostawy, Kupujący ma obowiązek jak najszybciej powiadomić o tym opóźnieniu dział obsługi klienta CAUDALIE drogą mailową na adres europe@caudalie.com lub telefonicznie pod numerem telefonu 02 38 81 22 72.

Paragraf 5. Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący w terminie 14 dni 24-godzinnych ma prawo powiadomić CAUDALIE o chęci odstąpienia od umowy. Termin ten liczy się od dnia otrzymania zamówienia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi w tym terminie poinformować drogą pocztową CAUDALIE o swojej decyzji odstąpienia od umowy. Kupujący może skorzystać z formularza odstąpienia od umowyklikając tutaj. Następnie Kupujący musi na swój koszt zwrócić Produkt(y) w oryginalnym opakowaniu, najpóźniej w terminie czternastu dni (14) po zadeklarowaniu decyzji o odstąpieniu od umowy na adres: CAUDALIE - 9 bd la Salle - 45801 St Jean de Braye - Cedex 1 FRANCE. Jeśli termin czternastu (14) dni wygasa w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub wolny od pracy, zostaje on przedłużony do kolejnego dnia roboczego. Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków, CAUDALIE zwraca całość sumy zapłaconej przez Kupującego w jak najkrótszym terminie nieprzekraczającym czternastu (14) dni od dnia, w którym CAUDALIE zostało poinformowane o decyzji o odstąpieniu od umowy przez Kupującego. CAUDALIE zastrzega sobie prawo do odroczenia zwrotu płatności aż do momentu odzyskania Produktu(ów). Koszty początkowej dostawy zostają wliczone w zwrot płatności w odróżnieniu od kosztów zwrotu Produkt(u)ów, które pozostają po stronie Kupującego.

Paragraf 6. Charakterystyka Bonów podarunkowych spa, Bonów podarunkowych na zabiegi w butikach i rezerwacji zabiegów online w Butiku

6.1. Bony podarunkowe spa

Każdy Bon podarunkowy do Spa jest ważny jeden (1) rok licząc od daty wysyłki. Po upłynięciu tego terminu niewykorzystany Bon podarunkowy spa zostaje całkowicie unieważniony dla Kupującego (lub beneficjenta) i nie stanowi przedmiotu jakiejkolwiek rekompensaty pieniężnej. Zabiegi « à la carte » nie stanowią przedmiotu Bonu podarunkowego spa.
By skorzystać z Bonu podarunkowego Spa, Kupujący (lub beneficjent) musi umówić się na wizytę w Spa wybranym podczas zamawiania, podczas której zostaną udzielone mu informacje o warunkach koniecznych do spełnienia w celu skorzystania z zabiegu. Niestawienie się na wizycie, przełożenie lub anulacja wizyty przez kupującego (lub beneficjenta) w czasie krótszym niż 48 godzin przed datą wizyty pociągają za sobą definitywną utratę Bonu podarunkowego spa oraz brak możliwości rekompensaty pieniężnej ze strony CAUDALIE.

6.2. Bony podarunkowe na zabiegi w butiku

Każdy Bon podarunkowy na zabieg w Butiku jest ważny jeden (1) rok licząc od daty wysyłki. Po upłynięciu tego terminu niewykorzystany Bon podarunkowy na zabieg w Butiku zostaje całkowicie unieważniony dla Kupującego (lub beneficjenta) i nie stanowi przedmiotu jakiejkolwiek rekompensaty pieniężnej.
By skorzystać z Bonu podarunkowego na zabieg w Butiku, Kupujący (lub beneficjent) musi umówić się na wizytę w jednym z Butików, w którym dany zabieg jest dostępny oraz który to Butik udzieli informacji o warunkach koniecznych do spełnienia w celu skorzystania z zabiegu. Niestawienie się na wizycie, przełożenie lub anulacja wizyty przez kupującego (lub beneficjenta) w czasie krótszym niż 48 godzin przed datą wizyty pociągają za sobą definitywną utratę Bonu podarunkowego na zabieg w Butiku oraz brak możliwości rekompensaty pieniężnej ze strony CAUDALIE.

6.3. Rezerwacja online zabiegów w Butiku

Użytkownik ma możliwość rezerwacji online zabiegów spośród Butików CAUDALIE dysponujących gabinetami zabiegowymi za pomocą terminarza rezerwacji obejmującego dwa (2) miesiące.

Rezerwacja

W celu rezerwacji zabiegu online Użytkownik musi odwiedzić stronę przeznaczoną dla Butików Spa, a następnie wybrać Butik swojego wyboru. Użytkownik otrzymuje dostęp do opisu dostępnych zabiegów w danym Butiku jak również do terminarza. Użytkownik wybiera datę oraz godzinę, następnie klika « Zatwierdź ». Użytkownik będzie musiał się zalogować wprowadzając swój adres e-mail jak również swoje hasło, jeśli jest już klientem lub członkiem Programu LojalnościowegomyCAUDALIE lub dokładnie wypełniając dostępny formularz, do którego będzie musiał wprowadzić informacje niezbędne do jego identyfikacji, przede wszystkim nazwisko i imię. Następnie Użytkownik musi podać dane karty płatniczej (nazwisko figurujące na karcie, numer karty, datę ważności oraz kod bezpieczeństwa) w celu finalizacji rezerwacji. Kupujący otrzymuje na koniec potwierdzenie drogą mailową wskazujące datę oraz godzinę zabiegu jak również adres wybranego Butiku. Voucher potrzebny do przedłożenia w Butiku jest dołączony do maila potwierdzającego zamówienie.

Kaucja rezerwacyjna

W celu dokonania rezerwacji w zabiegu w jednym z naszych butików wymagana jest kaucja rezerwacyjna odpowiadająca 100% ceny zabiegu takiej, jaka figuruje na Stronie Internetowej w dniu rezerwacji. Kaucja pozwala na potwierdzenie rezerwacji w danym butiku CAUDALIE. Karta płatnicza Kupującego nie zostaje obciążona, proces ten służy jedynie zagwarantowaniu rezerwacji. Płatności za zabieg dokonuje się bezpośrednio w wybranym butiku CAUDALIE podczas wizyty Kupującego.

Warunki zamiany zabiegu

Kupujący może zamienić swój zabieg bez dodatkowych kosztów, najpóźniej w terminie 48 godzin przed przewidzianą datą wizyty w miejscu do tego przeznaczonym w panelu konta klienta. Po upłynięciu tego terminu, Kupujący ma obowiązek skontaktować się bezpośrednio z wybranym butikiem lub z obsługą klienta CAUDALIE. W przypadku zamiany w terminie krótszym niż 24 godziny przed zabiegiem, Kupujący zostaje poinformowany o kosztach i akceptuje fakt, że może zostać nimi obciążony.

Warunki anulacji zabiegu

Kupujący może anulować swój zabieg bez dodatkowych kosztów, najpóźniej w terminie 48 godzin przed przewidzianą datą wizyty w miejscu do tego przeznaczonym w panelu konta klienta. Po upłynięciu tego terminu, suma w wysokości 50% ceny zabiegu figurującej na Stronie Internetowej w dniu jego rezerwacji zostanie potrącona z karty płatniczej, której dane zostały przekazane przez Kupującego. W przypadku gdy Kupujący anuluje swoją rezerwację w dniu zabiegu lub nie stawi się w Butiku na zabieg, całość kwoty ceny za zabieg figurującej w dniu rezerwacji na Stronie Internetowej zostanie pobrana z karty, której dane zostały przekazane przez Kupującego.

Paragraf 7. Rękojmia

Konsument korzysta z rękojmi zgodności produktu z opisem (Kodeks Konsumenta art. L.211-4 i kolejne)i wad sprzedawanej rzeczy (Kodeks Cywilny art.1641 i kolejne).
Kupujący jest poinformowany, że gwarantem zgodności towarów z opisem jest Spółka CAUDALIE, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 6 Place de Narvik – 75008 PARIS.
W przypadku gdy Kupujący dochodziłby roszczeń z tytułu rękojmi zgodności towaru z opisem, niezależnie od ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji handlowej, przysługuje mu okres 2 lat licząc od chwili doręczenia towaru. Kupujący jest zwolniony z obowiązku dostarczenia dowodu istnienia niezgodności w okresie sześciu miesięcy licząc od doręczenia Produktu(ów). W przypadku stwierdzenia niezgodności, Kupujący ma do wyboru wymianę lub zwrot Produktu(ów) z zastrzeżeniem spełnienia warunków przewidzianych w art.L.211-9 Kodeksu Konsumenta.
W przypadku kiedy Kupujący korzysta z prawa rękojmi wad produktu, ma wybór między rozwiązaniem sprzedaży lub obniżeniem ceny sprzedaży.

Paragraf 8. Informatyka i wolność

informacja o danych osobowych zbieranych w ramach sprzedaży na odległość jest obowiązkowa, informacje o danych osobowych są niezbędne w procesie przetwarzania i dostawy zamówień jak również do wystawiania faktur. Informacje te są ściśle poufne. Brak podania danych osobowych pociąga za sobą automatyczne odrzucenie zamówienia. Zgodnie z ustawą o informatyce i wolności, przetwarzanie danych osobowych zebranych na Stronie Internetowej stanowi przedmiot oświadczenia składanego przed Państwową Komisją Informatyki i Wolności. Użytkownik ma prawo do dostępu, zmiany, poprawienia i usunięcia danych osoby, której dotyczą. By skorzystać z tego prawa, Użytkownik musi zwrócić się drogą listowną do działu obsługi klienta CAUDALIE - Place de Narvik 75008 PARIS lub mailową pod adres europe@caudalie.com.

Paragraf 9. Siła wyższa

Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za całkowite bądź częściowe niewypełnienie swoich zobowiązań z tytułu niniejszej umowy, jeśli wyżej wymienione niewypełnienie jest spowodowane wydarzeniem składowym siły wyższej. Za przypadki siły wyższej uznawane są wydarzenia spełniające kryteria określone przez orzecznictwo sądowe.
Strona powołująca się na wydarzenie składowe siły wyższej, jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę w terminie pięciu dni roboczych po nadejściu lub zaistnieniu zagrożenia tym wydarzeniem. Strony zgadzają się na dojście do porozumienia w jak najkrótszym terminie, w celu określenia wszystkich sposobów realizacji zamówienia w czasie trwania przypadku siły wyższej.

Paragraf 10. Częściowa nieważność

Jeśli jedno lub wiele postanowień niniejszych ogólnych warunków sprzedaży jest uważane jako nieważne lub jest uznane za takie na mocy prawa, rozporządzenia lub w następstwie ostatecznego wyroku właściwego sądu , to inne postanowienia zachowują całkowitą swoją moc i zakres.

Paragraf 11. Klauzula integralności umowy

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży oraz podsumowanie zamówienia przesłane Kupującemu tworzą umowną całość i stanowią integralność relacji umownych zawartych między Stronami. W przypadku sprzeczności między tymi dokumentami, ogólne warunki sprzedaży będą mieć pierwszeństwo.

Paragraf 12. Własność intelektualna

Strona Internetowa caudalie.com jest własnością intelektualną chronioną przez Prawo Własności Intelektualnej. Każdy z elementów, który ją tworzy (zwłaszcza takich jak marki, logo, fotografie, obrazy, ilustracje, teksty, slogany, filmy.) jest wyłączną własnością CAUDALIE, które jako jedyne może korzystać z prawa własności intelektualnej oraz któremu przysługują dobra osobiste.
Wszelkie kopiowanie i/lub całkowite lub częściowe przedstawianie, wykorzystywanie, adaptacja lub modyfikacja Strony Internetowej lub jednego z jakichkolwiek elementów ją tworzących, na jakimkolwiek nośniku i w jakiejkolwiek formie w celach zwłaszcza handlowych, jest w sposób wyraźny zakazana.
Wszelkie kopiowanie i/lub przedstawianie Strony Internetowej lub jednego z jej jakichkolwiek elementów ją tworzących może się odbywać jedynie za wyraźną i wstępną zgodą CAUDALIE. Tworzenie hiperłączy przekierowujących na Stronę Internetową może się odbywać jedynie za pisemną i wstępną zgodą CAUDALIE.
Marki wymienione na stronie są markami zarejestrowanymi, tak więc w konsekwencji podlegają ochronie i są wyłączną własnością CAUDALIE.

Paragraf 13. Prawo właściwe - Właściwy sąd

Sprzedaż produktów Spółki CAUDALIE podlega prawu francuskiemu, niezależnie od kraju zamieszkania Kupującego i miejsca przekazywania Zamówienia. Wszelkie spory sądowe odnoszące się do istnienia, interpretacji, realizacji lub zerwania umowy zawartej między CAUDALIE a Kupującym, nawet w przypadku wielu obrońców, będą z braku porozumienia polubownego przypisane do właściwości wyłącznej sądów francuskich właściwych do zastosowania przepisów wydanych przez Francuski Kodeks Postępowania Cywilnego.