Warunki sprzedaży - Caudalie

CGV

WSTĘP

Caudalie.com (dalej zwany „Portalem”) portal elektronicznego handlu dostępny za pośrednictwem sieci Internet. Jest on dostępny dla każdego użytkownika tej sieci (zwanego dalej „Internautą”).

Portal umożliwia CAUDALIE oferowanie sprzedaży produktów kosmetycznych (zwanych dalej „Produktami”) Internautom odwiedzającym Portal (zwanym dalej „Użytkownikami”). Uzgadnia się, że w niniejszym dokumencie Użytkownik i CAUDALIE będą łącznie zwani „Stronami”, a indywidualnie „Stroną” i że Użytkownik, który potwierdzi zamówienie, będzie od tej chwili zwany „Kupującym”. Prawa i zobowiązania Użytkownika w każdym przypadku mają zastosowanie do Kupującego. Produkty są przeznaczone do użytku osobistego Użytkownika. Nie są one przeznaczone do wykorzystania w bezpośrednim związku z jego działalnością zawodową.

Użytkownik wyrażający życzenie dokonania zakupów w Portalu oświadcza, że ma pełną zdolność do czynności prawnych. Spółka CAUDALIE nie może weryfikować zdolności Użytkownika i Kupującego do czynności prawnych. W związku z tym w przypadku złożenia zamówienia na Produkty w Portalu przez Kupującego niedysponującego zdolnością do czynności prawnych jego opiekunowie prawni powinni przyjąć całkowitą odpowiedzialność za ten zakup i zapewnić płatność za niego.

ARTYKUŁ 1. Przedmiot OWS

Przedmiotem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży jest określenie praw i zobowiązań Stron wynikających ze sprzedaży internetowej Produktów oferowanych w Portalu wyłącznie w zakresie relacji nawiązywanych przez Strony w sieci Internet i wyłącznie w Portalu. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym dokumentem przed złożeniem zamówienia. Zamówienie Produktu w Portalu jest równoznaczne z akceptacją przez Kupującego bez zastrzeżeń niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i gwarancji, które mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi dokumentami z wyjątkiem warunków szczegółowych jednoznacznie zaakceptowanych w formie pisemnej przez spółkę CAUDALIE, oraz jego uprzednie przystąpienie do nich w całości.

Spółka CAUDALIE zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków sprzedaży w dowolnym momencie. Do każdego zamówienia zastosowanie mają ogólne warunki sprzedaży zaakceptowane przez Kupującego w chwili potwierdzenia przez niego zamówienia. Uzupełnieniem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży są zasady postępowania z danymi osobowymi i plikami cookie.

ARTYKUŁ 2. Produkty – Ceny – VAT

2.1. Produkty

Produkty oferowane przez Caudalie do sprzedaży to Produkty widoczne w Portalu w dniu wizyty Użytkownika w Portalu dostępne do wyczerpania zapasów. Zdjęcia ilustrujące Produkty nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.

2.2. Ceny

Ceny Produktów są podane w zloty. Obejmują one VAT obowiązujący w dniu złożenia zamówienia. CAUDALIE zastrzega sobie, a Użytkownik akceptuje, prawo do zmiany cen w dowolnym terminie, przy czym faktura za Produkty będzie wystawiana w oparciu o ceny obowiązujące w chwili rejestracji zamówienia z zastrzeżeniem dostępności Produktów. Ewentualne koszty przesyłki są fakturowane oddzielnie.

2.3. VAT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami VAT od sprzedaży jest we Francji zwracany z wyjątkiem sprzedaży na rzecz Kupujących stale przebywających w niżej wymienionych krajach, w których VAT jest zwracany na szczeblu lokalnym. W związku z tym spółka CAUDALIE zarejestrowała się w lokalnych organach podatkowych pod następującymi numerami:

 • Niemcy: 08005/43903

 • Hiszpania: N00 173 64A

 • Włochy: 00 151 689 999

 • Portugalia: 980 527 988

 • Wielka Brytania: GB788646655

 • Szwajcaria: CHE 115.866.581 TVA

ARTYKUŁ 3. Rejestracja i potwierdzenie zamówienia

3.1. Nawigacja wewnątrz Portalu

Użytkownikowi przysługuje prawo do swobodnej nawigacji po stronach Portalu bez podejmowania zobowiązań z tytułu zamówienia.

3.2. Rejestracja zamówienia

Użytkownik życzący sobie złożyć zamówienie wybiera interesujące go Produkty i wyraża swoje zainteresowanie nimi, klikając przycisk „Dodaj do koszyka”. Użytkownik może w każdej chwilki: - zapoznać się z podsumowaniem wybranych Produktów lub zmienić zamówienie, klikając „Mój koszyk”. Wyświetlone wtedy zostanie podsumowanie zamówienia. Jeżeli przedstawiony wykaz jest zgodny z dokonanym przez Użytkownika wyborem Produktów, Użytkownik może kontynuować zamówienie, klikając "ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE". Na tym etapie Użytkownik jest zobowiązany do ujawnienia swojej tożsamości poprzez wprowadzenie swojego adresu e-mail i hasła, jeżeli jest już klientem lub uczestnikiem programu lojalnościowego MY CAUDALIE, lub dokładne wypełnienie udostępnionego mu formularza, w którym należy podać dane niezbędne do identyfikacji, a zwłaszcza nazwisko, imię i adres pocztowy. Użytkownik zostaje poinformowany i akceptuje fakt, że wprowadzenie jakiegokolwiek elementu identyfikującego stanowi dowód jego tożsamości i zgody.

W procesie składania zamówienia Użytkownikowi przysługuje prawo do zmiany i korekty wprowadzonych danych, takich jak skład koszyka, adres dostawy i adres faktury, przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia.

3.3. Ostateczne zatwierdzenie zamówienia – Bezpieczeństwo płatności

Po zapoznaniu się ze stanem swojego zamówienia i podaniu wszystkich żądanych informacji Użytkownik wybiera metodę płatności za zamówieni. W celu ostatecznego zatwierdzenia zamówienia należy kliknąć "ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE" .

Użytkownik może płacić za zakupy przy użyciu następujących metod.

Kraj/ Platforma płatnicza/ Akceptowane metody płatności

 • Francja : Adyen/ Visa,Mastercard, American Express, Paypal, Klarna, ApplePay

 • Włochy : Adyen/ Visa, Mastercard, Postepay, CartaSi, American Express, Paypal, Klarna, ApplePay

 • Hiszpania : Adyen/ Visa, Mastercard, American Express, Paypal, Klarna, ApplePay

 • Portugalia: Adyen/ Visa, Mastercard, American Express, Paypal, ApplePay

 • Szwajcaria: Adyen/ Visa, Mastercard, American Express, Paypal, Klarna, ApplePay

 • Rynek międzynarodowy: Adyen/ Visa, Mastercard, American Express, Paypal, ApplePay

 • Wielka Brytania: Adyen/ Visa, Mastercard, American Express, Paypal, Klarna,ApplePay

 • Niemcy, Austria: Adyen / Visa, Mastercard, American Express, Paypal, Klarna, Sofort Uberweisung, ApplePay

 • Belgia: Adyen / Visa, Mastercard, American Express, Paypal, Bancontact, Klarna, ApplePay

 • Holandia: Adyen/ Visa,Mastercard, American Express, Paypal, IDEAL, Klarna, ApplePay

 • Poland: Adyen/ Visa, Mastercard, American Express, Paypal, Dotpay, Blik, ApplePay, Klarna

 • Turcja: PayU/ Visa, Mastercard, Troy

 • Rosja: PayU

Wszystkie dane przesyłane w celu obsługi płatności są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer). Nie jest możliwe wykrycie, przechwycenie ani wykorzystanie tych danych przez osoby trzecie. Certyfikaty te gwarantują, że procesy operacyjne i rozwiązania techniczne stosowane przez Adyen odpowiadają najsurowszym kryteriom w dziedzinie bezpieczeństwa komunikacji i ochrony danych bankowych. Dane bankowe Użytkownika nigdy nie są przesyłane przez system informatyczny CAUDALIE.

Po potwierdzeniu płatności zamówienie zostaje zarejestrowane i nabiera charakteru nieodwołalnego bez uszczerbku dla prawa do odstąpienia zgodnie z zasadami określonymi poniżej. Użytkownik staje się w tym momencie Kupującym. Zamówienie zostaje zarejestrowane w rejestrach informatycznych CAUDALIE przechowywanych na trwałym, niezawodnym nośniku i stanowi dowód nawiązania między Stronami stosunku umownego. Kupujący zapewnia, że jest w pełni upoważniony do korzystania z użytej karty płatniczej, że jest ona ważna i udostępnia środki wystarczające do pokrycia wszystkich kosztów zamówienia.

3.4. otwierdzenie zamówienia

Po potwierdzeniu płatności Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną podsumowanie zamówienia wysyłane pod adres e-mail podany przez Kupującego w procesie uwierzytelnienia przed złożeniem zamówienia.

Spółka CAUDALIE nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wprowadzenia niepoprawnego adresu e-mail lub, ogólnie, nieotrzymania podsumowania zamówienia.

Podsumowanie zamówienia zawiera następujące dane: zasady płatności i dostawy, koszty dostawy (w odpowiednich przypadkach), charakterystyka zamówionego Produktu/Produktów, warunki i zasady wykonywania prawa do odstąpienia od transakcji, adres, pod którym Kupujący może zgłaszać reklamacje, informacje dotyczące serwisu posprzedażowego i gwarancji handlowych. Jeżeli potwierdzenie zamówienia nie nadejdzie w ciągu 24 godzin po oficjalnym złożeniu zamówienia, Kupujący może się skontaktować z naszym działem relacji z klientami przy użyciu formularza Kontakt. Z tego samego formularza można korzystać w celu zadawania pytań dotyczących wcześniejszych zamówień.

ARTYKUŁ 4. Dostawa


4.1. Koszty dostawy

Zamówienie zostanie wysłane najpóźniej w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po zatwierdzeniu zamówienia przez Kupującego.

Wykaz stref i cen dostawy

Kraj / Sposób wysyłki / Cena / Gratis przy zakupie od

 • Francja / SoColissimo, Chronopost / 4.95€ / 39.00€

 • Francja (excluding Islands of metropolitan France, Corsica, Monaco) / Chronopost 13 / 9,90€ / -

 • Francja / Chronopost Relais / 4.95€ / 39.00€

 • Holandia / Chronopost / 4.95€ / 39.00€

 • Belgia, Luksemburg / Chronopost, SoColissimo / 4.95€ / 39.00€

 • Niemcy / DHL / 4.95€ / 29.00€

 • Portugalia (excluding Madeira, Azores) / Chronopost, SoColissimo, UPS / 4.95€ / 39.00€

 • Hiszpania (excluding Canaries) / Chronopost, SoColissimo, UPS / 4.95€ / 39.00€

 • Szwajcaria* / DHL / 4.95€ / 59.00€

 • Włochy(excluding San Marino) / Chronopost, SoColissimo, UPS / 4.95€ / 39.00€

 • Wielka Brytania (excluding Jersey and Guernesey) / Royal Mail 24-48HRS Tracked / £3.95 / £25.00

 • Austria / Chronopost / 4.95€ / 39.00€

 • Grecja, Irlandia / Chronopost, DHL / 4.95€ / 39.00€

 • Poland / Chronopost, DHL / 34zł / 130zł

Podane ceny są cenami brutto

* Cło i opłaty celne pokrywa Caudalie.

** Dostępna jest dostawa ekspresowa z wyjątkiem produktów niebezpiecznych (spraye, aerozole)

4.2. Zasady dostawy

Kupujący jest zobowiązany do kontroli zgodności Produktów w chwili ich odbioru. Wszelkie nieprawidłowości dostawy (brak lub uszkodzenie Produktu, uszkodzenie przesyłki itp.) należy zgłaszać działowi obsługi klienta CAUDALIE w dniu odbioru przesyłki lub najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po odbiorze przy użyciu formularza zwrotu. Reklamacje zgłoszone po tym terminie zostaną odrzucone, a CAUDALIE nie będzie ponosić odpowiedzialności. W przypadku nieprawidłowości dotyczących przesyłki lub Produktu/Produktów, po zawiadomieniu CAUDALIE we wskazanym wyżej terminie.

Kupujący jest zobowiązany do ich zwrotu w oryginalnym opakowaniu zgodnie z postanowieniami poniższego artykułu 5 „Prawo do odstąpienia od transakcji” w terminie czternastu (14) dni od odbioru zamówienia.

Do zwracanych produktów należy dołączyć dokument udostępniany w Portalu i wydrukowany po przesłaniu formularza zwrotu.

CAUDALIE zastrzega sobie prawo do kontroli zwracanych produktów, weryfikacji przyczyny zwrotu i, w konsekwencji, dokonania lub niedokonania bezpłatnej wymiany Produktu/Produktów bez zobowiązania do wypłaty odszkodowania. W przypadku niedostępności zamówionego produktu Kupujący zostanie o niej zawiadomiony. Za uprzednią zgodą Kupującego zostanie mu zaoferowany produkt o równorzędnej jakości i cenie.

Przy braku zgody Kupującego możliwy będzie zwrot płatności w terminie nieprzekraczającym trzydziestu (30) dni od dokonania płatności. CAUDALIE odrzuca wszelką odpowiedzialność w przypadku braku lub opóźnienia dostawy wynikającego z siły wyższej, działań podmiotu zewnętrznego lub przyczyny leżącej po stronie Kupującego. W przypadku opóźnienia dostawy Kupujący jest zobowiązany do jak najszybszego zawiadomienia działu obsługi klienta CAUDALIE przy użyciu formularza Kontakt.

ARTYKUŁ 5. Prawo do odstąpienia od transakcji

Kupującemu przysługuje termin czternastu (14) dni kalendarzowych na zawiadomienie CAUDALIE o chęci odstąpienia od transakcji. Termin ten rozpoczyna bieg w dniu odbioru zamówienia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od transakcji Kupujący jest zobowiązany do zawiadomienia CAUDALIE o tej decyzji drogą pocztową.

W przypadku kart podarunkowych oraz bonów na zabiegi w spa i sklepie zakupionych w Portalu Kupującemu również przysługuje termin czternastu (14) dni kalendarzowych licząc od potwierdzenia zamówienia na odstąpienie od niego, o ile karta podarunkowa lub bon na zabiegi w spa i sklepie nie został wykorzystany przed upływem tego terminu. W przeciwnym wypadku nie przysługuje prawo do odstąpienia od transakcji ani zwrot płatności.

Kupujący może użyć formularza odstąpienia od transakcji dostępnego tutaj. Kupujący, który utworzył konto, musi się do niego zalogować i wybrać zamówienie przeznaczone do zwrotu i wskazać zwracane produkty oraz przyczyny zwrotu. Następnie należy wydrukować formularz zwrotu i dołączyć go do przesyłki, wkładając do jej wnętrza. Dla Kupujących, którzy nie utworzyli konta, ta sama procedura jest dostępna tutaj. Następnie Kupujący jest zobowiązany do odesłania Produktów w oryginalnych opakowaniach na własny koszt w terminie nieprzekraczającym czternastu (14) dni od zawiadomienia o decyzji o odstąpieniu od zamówienia pod adres CAUDALIE - 1040 RUE DU CHÊNE DE LA CROIX - 45520 GIDY - FRANCJA.

Termin czternastu (14dni upływający w sobotę, niedzielę lub w dniu wolnym od pracy zostaje przedłużony do następnego dnia roboczego. Z przyczyn higienicznych i zdrowotnych oraz zgodnie z art. L221-28 Kodeksu konsumenckiego Produkty otwarte przez Kupującego po dostawie nie mogą być zwrócone i nie przysługuje zwrot dokonanej za nie płatności. Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, CAUDALIE zwróci Kupującemu wszystkie wpłacone przez niego kwoty w najkrótszym możliwym terminie, lecz nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od daty zawiadomienia CAUDALIE o odstąpieniu Kupującego od transakcji. CAUDALIE zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności do czasu odbioru Produktów. Koszty pierwotnej wysyłki podlegają zwrotowi. Koszty zwrotu pokrywa Kupujący.

ARTIGO 6. Mediação


O COMPRADOR é informado da possibilidade de recorrer à mediação do consumo para os diferendos que se vierem a produzir a propósito da venda de produtos CAUDALIE.

Em conformidade com o despacho de 20 de agosto de 2015 e com o decreto de aplicação de 30 de outubro de 2015, O COMPRADOR pode recorrer ao CMAP – Centro de Mediação e de Arbitragem de Paris – para regularizar de forma amigável por mediação qualquer diferendo ou litígio dito de consumo, ao abrigo do artigo L612-2 do código do consumo.

Não podem ser objeto de uma revisão pelo mediador os litígios para os quais a reclamação seja manifestamente infundada ou abusiva, ou tenha sido previamente examinada ou em processo de apreciação por um tribunal, ou se o COMPRADOR tiver a sua demanda num prazo superior a um ano a contar da sua reclamação escrita junto de CAUDALIE ou e o litígio não entrar no domínio da competência do mediador ou, finalmente, se o consumidor não justificar ter tentado, previamente, resolver o seu litígio diretamente junto da CAUDALIE através de uma reclamação escrita.

Para submeter ao mediador o seu litígio, O COMPRADOR pode preencher o formulário no site internet do CMAP : www.mediateur-conso.cmap.frou enviar o seu pedido por correio simples ou registado ao CMAP Médiation Consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS, ou ainda enviar um email a consommation@cmap.fr.

ARTYKUŁ 7. Gwarancja prawna

Kupującemu przysługuje prawna gwarancja zgodności z przepisami (art. L.217-4 i nast. Kodeksu konsumenckiego) oraz gwarancja obejmująca wady sprzedanej rzeczy (art. 1641 i nast. Kodeksu cywilnego).

Informuje się Kupującego, że gwarancji zgodności towaru z przepisami prawa udziela spółka CAUDALIE z siedzibą przy 6 Place de Narvik – 75008 PARYŻ.

Kupującemu przysługuje termin dwóch lat od dostawy towaru na skorzystanie z prawnej gwarancji zgodności z przepisami prawa, niezależnie od ewentualnej gwarancji handlowej. W okresie sześciu miesięcy od dostawy Produktu/Produktów Kupujący nie jest zobowiązany do przedstawienia dowodu istnienia niezgodności. Termin ten zostaje przedłużony do dwudziestu czterech miesięcy w przypadku zakupu nowych Produktów od 18 marca 2016 r.

W przypadku niezgodności z przepisami Kupującemu przysługuje wybór między wymianą Produktu/Produktów lub zwrotem ich ceny z zastrzeżeniem przepisów art. L.217-9 Kodeksu konsumenckiego.

W przypadku powołania się przez Kupującego na prawną gwarancję wolności rzeczy sprzedanej od wad przysługuje mu wybór między rozwiązaniem umowy sprzedaży a obniżką ceny sprzedaży.

ARTYKUŁ 8. Dane osobowe

Spółka CAUDALIE rozumie Państwa obawy związane z ochroną Państwa życia prywatnego i danych osobowych.

Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez spółkę CAUDALIE. W ramach sprzedaży internetowej podanie niektórych Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ są one niezbędne w celu obsługi i dostawy zamówienia oraz wystawienia faktury. Są to informacje ściśle poufne. Brak tych informacji pociąga za sobą automatyczne odrzucenie zamówienia. Niektóre dane mogą również być wykorzystywane w celu przesyłania Państwu informacji i/lub ofert promocyjnych dotyczących produktów naszej marki. Zgodnie z postanowieniami Ustawy o informatyce i prawach obywatelskich z 6 stycznia 1978 r. ze zmianami oraz rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do informacji, do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia i usunięcia. Kupującemu przysługuje również prawo do formułowania i przekazywania poleceń dotyczących postępowania z jego danymi po jego śmierci oraz do kierowania do właściwego organu skarg. W celu skorzystania z jednego lub więcej niż jednego z tych praw należy wypełnić formularz kontaktu dostępny w Portalu. Informacja o wszystkich obowiązkach spółki CAUDALIE w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie Dane osobowe i pliki cookie.

ARTYKUŁ 9. Ograniczenie odpowiedzialności

Spółka CAUDALIE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania całości lub części swoich zobowiązań wynikających z niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, jeżeli niewykonanie to jest spowodowane działaniem podmiotu zewnętrznego, działaniem Użytkownika lub Kupującego lub siłą wyższą w rozumieniu art. 1218 Kodeksu cywilnego, zdarzeniem nie pozostającym pod wyłączną kontrolą spółki CAUDALIE lub przez nieprzewidziane sytuacje związane z Internetem.

ARTYKUŁ 10. Częściowa nieważność

W przypadku uznania jednego lub kilku postanowień niniejszych ogólnych warunków sprzedaży za nieważne lub stwierdzenia ich nieważności w wykonaniu ustawy lub rozporządzenia, lub w wyniku prawomocnego orzeczenia właściwego sądu pozostałe postanowienia pozostają w mocy i zachowują swój zakres.

ARTYKUŁ 11. Całość `umowy

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i przekazana Kupującemu podsumowanie zamówienia stanowią całość umowy i całość stosunku umownego łączącego strony. W przypadku sprzeczności między tymi dokumentami decydujące są niniejsze ogólne warunki sprzedaży.

ARTYKUŁ 12. Własność intelektualna

Marka CAUDALIE, Portal oraz wszystkie jego elementy składowe (zwłaszcza takie jak marki, logotypy, fotografie, wizerunki, ilustracje, teksty, hasła, filmy i struktura Portalu) są wyłączną własnością spółki CAUDALIE będącej jedynym podmiotem, któremu przysługują związane z nimi prawa własności intelektualnej i prawa osobiste, lub odpowiedniego właściciela praw własności intelektualnej.

Powielanie i/lub odtwarzanie w całości lub w części, wykorzystanie, opracowanie i modyfikacja Portalu lub któregokolwiek jego elementu składowego na jakimkolwiek nośniku i w jakiejkolwiek formie wymagają uprzedniej pisemnej zgody spółki CAUDALIE.

Tworzenie odsyłaczy hipertekstowych do Portalu wymaga uprzedniej pisemnej zgody spółki CAUDALIE.

ARTYKUŁ 13. Prawo właściwe – Właściwość sądów

Sprzedaż produktów spółki CAUDALIE podlega prawu francuskiemu niezależnie od kraju stałego pobytu Kupującego i miejsca złożenia zamówienia. Spory związane z istnieniem, interpretacją, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy zawartej między CAUDALIE a Kupującym – również w przypadku wielości pozwanych – w braku rozstrzygnięcia polubownego podlegają wyłącznej właściwości sądów francuskich właściwych zgodnie z przepisami francuskiego Kodeksu postępowania cywilnego.