Caudalie, marka zaangażowana | CAUDALIE®

NASZE ZAANGAŻOWANIE DLA PLANETY

Trees in Germany
Trees icon

9 576 571

Cel: zasadzenie 10 000 000 drzew do 2023 roku

Oddajmy naszej planecie choć trochę tego, co ona nam daje każdego dnia.
Wierzymy w zaangażowane piękno, które szanuje naszą planetę i ludzi.

Signature Mathilde & Bertrand
1% for the planet

Od 2012 r. Caudalie należy do stowarzyszenia „1% for the Planet” i wpłaca 1% swoich obrotów na rzecz organizacji ekologicznych sadzących drzewa na całym świecie.

Jako największy ofiarodawca europejski i największy na świecie ofiarodawca z branży kosmetycznej Caudalie do 2021 roku zasadzi ponad 8 mln drzew.

Dlaczego warto sadzić drzewa?

To najszybszy i najskuteczniejszy sposób ochrony środowiska i wspierania lokalnych społeczności.Sadzenie drzew to:

  • Ochrona bioróżnorodności

  • Ograniczenie zmian klimatu

  • Wychwytywanie CO2

  • Tworzenie miejsc pracy

NASZE ZAANGAŻOWANIE NA ŚWIECIE

Nordesta

Nordesta

Pur Projet

Pur Projet

WWF

WWF

Coeur de foret

Coeur de forêt

Arbres et paysages en Gironde

Arbres & Paysages

National Forest foundation

National Forest
Foundation

Ocean protect

Ocean protect

Planete urgence

Planète urgence

Envol vert

Envol vert

Animal protection

Animal protection

NORDESTA Partner since 2012

BRAZIL

Stany Piauí, Alagoas i Pernambuco - Brazylia

 300 000 posadzonych drzew w regionie Nordeste w Brazylii od dziś do 2021 roku

W ciągu 25 lat ponad 55 milionów hektarów czyli tyle, ile liczy powierzchnia Francji, zostało wylesionych. Regiony objęte naszymi projektami zalesiania są położone w stanach Piauí, Alagoas i de Pernambuco. Regiony te praktykują hodowlę ekstensywną, skutkiem czego nadmierny wypas spowodował silną degradację gleb. Od 30 lat NORDESTA walczy przeciwko znikaniu pierwotnych lasów tropikalnych i prowadzi akcje zalesiania oraz akcje edukacyjne.

Caudalie zaangażowało się wraz z NORDESTA w zasadzenie do końca 2016 roku 300 000 rodzimych gatunków drzew, by stworzyć prawdziwe korytarze ekologiczne, które pozwolą na powrót różnorodności biologicznej. Projekt przewiduje również ponowne wprowadzenie pszczół endemicznych szczególnie przystosowanych do zapylania lokalnej flory: Amazońskich Melipon. Poza ich najważniejszym działaniem chroniącym ekosystemy, pszczoły te produkują wyśmienity miód, który tamtejsze rodziny mogą sprzedawać. Do chwili obecnej zasadzonych zostało już 350 000 drzew.

PUR PROJET Partner od 2012 roku

San Martín - Peru

Projekty Alto Huayabamba i Biocorredor Martin Sagrado

2 025 000 posadzonych drzew od dziś do 2019 roku w Amazonii Peruwiańskiej

Amazonia andyjska w regionie San Martín w Peru była świadkiem zniknięcia 40% jej dziedzictwa leśnego, inaczej mówiąc ponad miliona hektarów. Różnorodność biologiczna jest tu bardzo zagrożona, gleby są zubożałe. Wydajność z upraw spada, ludzie ubożeją. Misją Pur Projet jest odtworzenie warunków zrównoważonego rolnictwa, w szczególności dla małych producentów kawy i kakao, którzy przeszli na rolnictwo ekologiczne. Caudalie działa u boku Pur Projet, by chronić region rzeki Alto Huayabamba i zasadzić tam 185 500 drzew rodzimych gatunków tego regionu, z których 10% to rośliny lecznicze i kwiatowe. Caudalie poszerza swoje zaangażowanie pozwalając na stworzenie laboratorium leczniczych ekstraktów w regionie Ucayali wraz z Indianami Shipobo, którzy posiadają wiedzę odziedziczoną po przodkach o roślinach z ich środowiska. Od 2016 roku Caudalie angażuje się dodatkowo w utrzymanie 100 000 hektarów lasów pierwotnych i odbudowę lasów dzięki 2 milionom drzew, które zostaną zasadzone. Strefa ta została zaklasyfikowana jako «Rezerwat Biosfery» UNESCO w kwietniu 2016 roku.

PUR PROJET Partner od 2012 roku

Chiang Mai - Tajlandia Projekt Dhamma Rakhsa 

 300 000 posadzonych drzew w Tajlandii od dziś do 2021 roku

Ochrona lasów wspólnotowych w całej wiejskiej Tajlandii to największe wyzwanie. Chodzi również o regenerację gleb całkowicie zniszczonych przez wieloletnią intensywną monokulturę. Odbudowa opiera się w szczególności na agroleśnictwie, które polega na sadzeniu drzew pośród pól rolnych. Dhamma Rakhsa to konsorcjum projektów agroekologicznych tworzonych wraz z małymi producentami z północy i północnego wschodu Tajlandii, połączonymi w kooperatywy, by promować model ekologicznego rolnictwa, które dąży do samowystarczalności farmerów oraz lepszej odporności ich ekosystemu.
Cele to zalesianie i utrzymanie lasów wspólnotowych przy jednoczesnym tworzeniu innowacyjnych modeli agroleśnictwa łączącego gospodarkę leśną i uprawy ryżu. Dywersyfikacja źródeł dochodu i samowystarczalność (żywieniowa, finansowa, energetyczna) małych producentów jest sprawą zasadniczą. Dzięki wsparciu Caudalie wraz z Pur Projectod 2012 roku udało się zasadzić 100 000 drzew i krzewów. Sadzonki są produkowane przez szkółkę drzewek Pur Farm i grupy małych producentów.

Do 2021 roku projekt zalesiania obejmie 280 000 drzew.

PUR PROJET Partner od 2012 roku

Sonneberg - Niemcy Projekt Bergwald

 7000 drzew posadzonych w lesie w Sonneberg

Caudalie oraz PUR PROJET łączą siły w ramach projektu sadzenia drzew w Lesie Turyńskim w celu odtworzenia, zachowania i utrzymania zniszczonych lasów. W 2018 roku zostało posadzonych 7000 drzew.

WWF Partner od 2012 roku

Junnan - Chiny

Projekt Xishuangbanna i Puer 

1 034 000 posadzonych w prowincji Junnan w Chinach od teraz do 2020 roku

Wśród ośnieżonych gór, sosnowych lasów i pól ryżowych, rozległa prowincja Junnan skrywa jeden z najbardziej różnorodnych i najwspanialszych krajobrazów naszej planety, w którym zamieszkują przede wszystkim grupy etniczne De'ang, Jingpo i Lisu. Od lat 80-tych ubiegłego wieku rolnicy przekształcili prawie wszystkie ich zalesione ziemie w plantacje kauczuku, zmieniając w ten sposób 1/5 regionu Xishuangbanna i Puer oraz pociągając deforestację 60% lasu pierwotnego prowincji Junnan. Była to prawdziwa katastrofa ekologiczna, nie licząc gatunków zagrożonych wyginięciem takich jak dzikie słonie, które straciły ich naturalne środowisko.

WWF Partner since 2012

Sumatra - Indonezja

Projekt Tesso Nilo 2012-2015 

 52 000 hektarów chronionych lasów na wyspie Sumatra w Indonezji

Indonezja posiada największe na świecie zagęszczenie roślin i fascynującą faunę. To również jeden z krajów najbardziej dotkniętych deforestacją. Każdego roku wycina się 1,8 miliona lasów za sprawą nielegalnego handlu drewnem oraz masowym przekształcaniem ziem rolniczych w uprawy olejowca gwinejskiego. Misje WWF w Indonezji mają na celu walkę z deforestacją (1/3 Parku Narodowego Tesso Nilo została wycięta), wspieranie produkcji utwardzonego oleju palmowego, ochronę gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem oraz zachęcanie do dywersyfikacji działalności gospodarczych. Caudalie zdecydowało się towarzyszyć WWF w tym projekcie i przyczyniło się do ochrony 52 000 hektarów lasów pierwotnych, stworzenia 1 000 hektarów upraw olejowca gwinejskiego należących do małych producentów z certyfikatem RSPO (utwardzony olej palmowy), ochrony ekologicznych korytarzy, niezbędnych do utrzymania się przy życiu 225 słoni, 130 orangutanów i 65 tygrysów sumatrzańskich zagrożonych wyginięciem.

WWF Partner od 2012 roku

Oaxaca - Meksyk

Projekt Copalita Zimatán Huatulco 

950 000 posadzonych drzew w Oaxaca w Meksyku

Na 268 000 hektarach dorzeczy Copalita-Zimatán-Huatulco w stanie Oaxaca rośnie 26 z 34 typów roślinności, obecnych w Meksyku. Ten region, w którym graniczą ze sobą rafy koralowe, lasy namorzynowe oraz lasy suche niezbędne do ochrony lokalnej fauny i flory, jest niezwykle bogaty jeśli chodzi o różnorodność biologiczną.

COEUR DE FORÊT Partner od 2012 roku

Acre - Brazylia

Projekt Povos de Floresta  73 000 posadzonych drzew w obszarze brazylijskiej Amazonii

n Acre w Brazylii zajmuje pierwszoplanowe miejsce na światowym poziomie jeśli chodzi o jego różnorodność biologiczną oraz daje schronienie 70% wszystkich znanych gatunków palm olejowych całej zachodniej Amazonii. Jednakże zagraża mu rozwój infrastruktury drogowej, poszukiwania ropy naftowej, ekstensywna hodowla bydła oraz pożary powodujące utratę różnorodności biologicznej oraz przyczyniające się do emisji milionów ton gazów cieplarnianych do atmosfery. Kuntanawa, rodzime plemię z tego regionu, od 2004 roku walczy o uznanie i wyznaczenie ich ziemi oraz o nowy model zrównoważonego rozwoju użytkowania lasów. Od 2012 roku utworzono trzy szkółki drzewek pozwalające na produkcję sadzonek wykorzystywanych w projekcie zalesiania, ale również ekologicznych nawozów używanych do utrzymania drzew. Nasiona są zbierane w lesie z poszanowaniem lokalnego ekosystemu.

ARBRES & PAYSAGES Partner od 2016 roku

Mali właściciele winnic z Gironde, Akwitania 

 Utworzenie korytarzy leśnych - 13 000 drzew posadzonych do 2019 roku.

W 2016 Caudalie zaangażowało się wraz ze stowarzyszeniem Arbres et Paysages w zasadzenie dookoła gruntów winnic należących do małych właścicieli urozmaiconych żywopłotów, składających się przede wszystkim z gatunków polnych. Utworzenie tych prawdziwych leśnych korytarzy ma wiele celów, spośród których należy wymienić: poprawę różnorodności biologicznej i równowagi ekologicznej (integrowana ochrona roslin, dzika fauna), ochronę przed wiatrem (ochrona domów, upraw, hodowli i budynków), działanie antyerozyjne (pod zboczami, wzdłuż rowów), ochronę i poprawę jakości wód. Od 2016 do 2017 w Gironde w sektorze uprawy winorośli zostanie posadzonych 5 000 roślin (drzew i krzewów).

NATIONAL FOREST FOUNDATION Partner od 2012 roku

Stany Minenesota, Montana, Wyoming i Waszyngton, USA 

 2 058 000 posadzonych drzew od dziś do 2021 roku

Od 2015 roku Caudalie wraz z NFF zaangażowało się w obszerny program zalesiania w największych parkach narodowych Stanów Zjednoczonych, skarbnicy zniszczonych przez suszę i wyniszczające pożary różnorodności biologicznych. W 2018 r. ponad 1 mln drzew zostało zasadzonych w stanach Montana (Las Narodowy Whitebark Pine), Wyoming (Las Narodowy Flathead), Waszyngton (Las Narodowy Okanogan-Wenatchee) i Minnesota (Las Narodowy Chippewa) . W 2019 r. firma Caudalie przystąpiła do realizacji swoich działań we współpracy z NFF i sadzenia 1 mln kolejnych drzew w stanach Kalifornia, Waszyngton i Oregon. Nasadzenia są złożone wyłącznie z gatunków rodzimych (biały cedr, świerki Engelmanna i sosny żółte, modrzew, daglezja zielona...), co pozwoli na regenerację gleb, odtworzenie silnej różnorodności biologicznej oraz ochronę naturalnego środowiska tamtejszej fauny.

Ocean Protect

CORAL GUARDIAN 

3000 koralowców przeszczepionych, przywróconych i chronionych

Caudalie angażuje się w program ochrony i odnowy raf koralowych, współpracując z organizacją Coral Guardian. Dzięki wspólnym działaniom w 2019 roku ponad 3 tysiące koralowców zostanie transplantowane, odnowione i objęte ochroną w Indonezji (Hatamin).

Ocean Protect

Antigua i Barbuda REEF WORLD

Uświadamianie i edukacja w zakresie ochrony ekosystemu morskiego

Caudalie wspiera REEF WORLD i uczestniczy w realizacji programu certyfikacji pod nazwą Green Fins przeznaczonego dla podmiotów z branży nurkowania i snorkelingu. Opracowany przez Program Środowiskowy ONZ kodeks postępowania propagujący dobre praktyki wśród podmiotów zagrażających ekosystemowi morskiemu. Program ten umożliwił wymierne zmniejszenie zagrożeń i szkód w rafach koralowych w obliczu coraz większych zagrożeń wynikających ze zmian klimatu i zanieczyszczeń pochodzących z lądu. Z powodzeniem został on wdrożony na wyspach Antigua i Barbuda, aby zapewnić organizację nurkowania w zgodzie ze środowiskiem.

Ocean Protect

Francja - SURFRIDER FONDATION 

Uświadomienie i aktywizacja społeczeństwa w zakresie zanieczyszczenia plaż

Firma Caudalie postanowiła pomóc organizacji SURFRIDER FOUNDATION EUROPE we wdrażaniu mechanizmu Inicjatywy dla Oceanów. Celem tego programu uświadamiania ekologicznego jest zmiana zachowania społeczeństwa poprzez prezentację wpływu ludzi na przyrodę. Funkcjonuje on za pośrednictwem sieci zbiórek odpadów wodnych organizowanych przez wolontariuszy na plażach, w jeziorach, rzekach i morzach.

PLANETE URGENCE Partner od 2018 roku

Madagaskar

20 000 posadzonych drzew od dziś do 2021 roku

Pogodzenie ochrony środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych społeczności.

ENVOL VERT Partner od 2019 roku

PERU

42 000 posadzonych drzew od dziś do 2020 roku

Agroleśnictwo na plantacjach kawy i kakao oraz rekultywacja zniszczonych obszarów Amazonii Peruwiańskiej.

ENVOL VERT Partner od 2019 roku

YUNNAN GREEN FOUNDATION Chiny 

490 000 posadzonych drzew od dziś do 2021 roku

IVVS Ochrona zwierząt

Od początku swojego istnienia Caudalie sprzeciwia się testom na zwierzętach i nie przeprowadza takowych zgodnie z regulacją europejską. Caudalie korzysta z metod alternatywnych jeśli chodzi o testowanie składników i gotowych produktów oraz nie używa składników pochodzenia zwierzęcego. Od 2014 roku Caudalie wspiera również Institute for In Vitro Sciences (IIVS), który tworzy i optymalizuje testy in vitro jako alternatywę dla testów na zwierzętach. IIVS, jako międzynarodowy lider w sektorze badań naukowych nad testami in vitro prowadzi również programy edukacyjne w celu promocji akceptacji i korzystania z tych alternatywnych metod na całym świecie.