MYCAUDALIE

1) Cel:

 

CAUDALIE, Spółka Akcyjna uproszczona z kapitałem zakładowym 1.011.800 euro, z siedzibą pod adresem 6 Place de Narvik - 75008 Paris, zarejestrowana w Paryskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem 398 360 123, posiada program pozyskiwania stałej klienteli za pośrednictwem swojej strony internetowej www.caudalie.com.

 

Program lojalnościowy MYCAUDALIE pozwala konsumentom, którzy kupują pewne produkty Caudalie zbierać punkty na koncie, które z kolei mogą być wymieniane na prezenty i/lub korzyści.

 

 

 

2) Przystąpienie do Programu Lojalnościowego MYCAUDALIE:

 

2.1 Warunki przystąpienia do programu:

 

Przystąpienie do Programu lojalnościowego MYCAUDALIE jest darmowe. Do programu mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne i dorosłe mieszkające we Francji metropolitarnej i w jednym z następujących krajów:

 

• Niemcy

• Austria

• Belgia

• Hiszpania (za wyjątkiem Wysp Kanaryjskich)

• Grecja

• Włochy (za wyjątkiem wyspy Pantalerria)

• Irlandia

• Luksemburg

• Monako

• Holandia

• Polska

• Portugalia (za wyjątkiem Madery i Azorów)

• Wielka Brytania (za wyjątkiem Jersey, Guersney)

• Rosja

• Szwajcaria

• Turcja

• Stany Zjednoczone Ameryki

• Kanada

• Brazylia

• Hong Kong

• Korea Południowa

• Chiny

 

Za Członków Programu Lojalnościowego uważa się osoby fizyczne, które utworzyły konto w strefie MYCAUDALIE strony internetowej www.caudalie.com i zarejestrowały przynajmniej jeden kod MYCAUDALIE lub zdobywszy punkty MYCAUDALIE poprzez dokonanie zakupy w sklepie online. Można posiadać tylko jedno konto (na to samo nazwisko, imię(imiona) i adres).

 

Un code MYCAUDALIE est une suite unique composée de 10 ou 11 chiffres/lettres, présente uniquement à l’intérieur des étuis des produits Caudalie faisant partie du programme MYCAUDALIE.

 

Kod MYCAUDALIE to ciąg składający się z 10 lub 11 cyfr/liter, znajdujący się wyłącznie wewnątrz opakowań tych produktów Caudalie, które biorą udział w programie MYCAUDALIE.

 

 

2.2 Warunki użytkowania:

 

Program lojalnościowy MYCAUDALIE to program mający na celu dostarczanie korzyści lojalnym klientom Caudalie.

 

Sam fakt utworzenia konta MYCAUDALIE pociąga za sobą akceptację całkowitą i bez zastrzeżeń niniejszego regulaminu.

 

Przystąpienie do Programu lojalnościowego MYCAUDALIE może zostać zatwierdzone w naszym systemie ewidencjonowania danych jedynie w przypadku, gdy informacje wprowadzone do kwestionariusza przystąpienia do programu lojalnościowego MYCAUDALIE są kompletne, czytelne i nadające się do wykorzystania.

 

Obowiązkiem Członka jest aktualizacja informacji go dotyczących za pośrednictwem jego osobistej strefy MYCAUDALIE na stronie www.caudalie.com Spółka CAUDALIE nie może w żadnym wypadku zostać pociągnięta do odpowiedzialności za nieprzyjęcie oferty lojalnościowej przez Członka.

 

 

 

3) Dane osobowe:

 

Podanie danych osobowych, które są gromadzone, jest obowiązkowe i konieczne, by korzystać z różnych korzyści Programu lojalnościowego MYCAUDALIE.

 

Zapisując się do programu lojalnościowego MYCAUDALIE, Członek wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych przez spółkę CAUDALIE w ramach tego programu, przede wszystkim w celu kierowania do niego ofert i przesyłania mu informacji. Członek programu zezwala spółce CAUDALIE na dokonywanie wszelkich niezbędnych weryfikacji dotyczących jego tożsamości lub miejsca zamieszkania.

 

Zgodnie z postanowieniami Ustawy odnoszącej się do informatyki, systemów ewidencjonowania danych i wolności z dnia 6 stycznia 1978 roku, spółka CAUDALIE przedłożyła oświadczenie o jej systemie ewidencjonowania danych przed CNIL (Krajową Komisją ds. Informatyki i Swobód). Członek dysponuje prawem dostępu, sprzeciwu, modyfikacji, składając pisemny wniosek do Działu Obsługi Klienta, 6 Place de Narvik, 75008 Paris, France.

 

 

 

4) Nabywanie punktów MYCAUDALIE:

 

Podczas zakupu produktu Caudalie wymienionego poniżej w sklepach Caudalie lub na stronie www.caudalie.com punkty lojalnościowe są dodawane automatycznie do konta Członka. Kupując produkt w sklepie markowym Caudalie Członek programu otrzymuje punkty za zakup nie więcej niż 12 sztuk tego samego produktu przy danym zakupie. Jeżeli liczba zakupionych pozycji przekracza 12, punkty nie są już naliczane.

 

Podczas zakupu produktu Caudalie posiadającego kod jednorazowy, Członek Programu Lojalnościowego loguje się na stronie www.caudalie.com do swojego konta MYCAUDALIE, wprowadza kod jednorazowy i automatycznie otrzymuje punkty lojalnościowe, do których upoważnia jego zakup. Członek programu nie może zarejestrować więcej niż 10 jednorazowych kodów MYCAUDALIE miesięcznie.

 

Przyjęte punkty są księgowane na koncie osobistym Członka.

 

Każdy Członek będzie mieć dostęp do swojego salda punktowego:

• na swoim koncie osobistym MYCAUDALIE na www.caudalie.com

• telefonicznie lub mailowo kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta

• w sklepie Caudalie kontaktując się z konsultantką ds. sprzedaży

 

Punkty zachowują ważność przez maksymalnie 18 miesięcy licząc od daty ich przyznania. Nabycie nowych punktów wskutek zakupu produktu biorącego udział w programie MYCAUDALIE pociąga za sobą przedłużenie o 18 miesięcy ważności wszystkich punktów już zgromadzonych na koncie Członka. Przyznane punkty po utworzeniu konta albo badaniu cery w punktach sprzedaży zachowują ważność przez okres 2 miesięcy, jeżeli w tym czasie żaden zakup ani rejestracja jednorazowego kodu nie miały miejsca.

Członek może zdobyć dodatkowe punkty podczas pojedynczych akcji marketingowych.

 

 

 

5) Wymiana punktów MYCAUDALIE:

 

Gromadzone i przyznawane punkty na koncie Członka będą mogły być wymienione wyłącznie na prezenty wymienione w rubryce « Wybór prezentu » w strefie osobistej Członka i do wyczerpania zapasów.

 

Aby skorzystać ze swojego(swoich) prezentu(ów), Członek ma wybór:

• Włączenia go(ich) do zamówienia produktów online

• Odbioru go(ich) w punkcie sprzedaży jego wyboru na podstawie przedstawionego vouchera i w ciągu 30 dni

 

 

 

6) Modyfikacja Programu Lojalnościowego MYCAUDALIE:

 

Spółka Caudalie zastrzega sobie prawo do zmian lub usunięcia w każdym momencie Programu lojalnościowego MYCAUDALIE (warunków przystąpienia, korzyści...).

 

W przypadku wstrzymania Programu lojalnościowego MYCAUDALIE, Spółka Caudalie przez kolejny miesiąc przyzna członkom możliwość wykorzystania ich pozostałych punktów lojalnościowych. W przypadku niewykorzystania tych punktów lojalnościowych przez Członka, następuje ich całkowita utrata.

 

 

 

7) Praktyki przestępcze

 

Wszelkie uchybienia wobec niniejszego regulaminu, wszelkie praktyki przestępcze ze strony Członka Programu Lojalnościowego lub osób trzecich działających w imieniu Członka, pociągają za sobą na mocy prawa dezaktywację i usunięcie konta lojalnościowego bez żadnego zadośćuczynienia ani odszkodowania.

Spółka Caudalie w celu uniknięcia nadużyć zastrzega sobie prawo do dezaktywacji konta Użytkownika programu lojalnościowego, w taki sposób, iż nie będzie mógł on ubiegać się o żadne odszkodowanie jakiejkolwiek natury, zwłaszcza w przypadku wysokiej liczby wpisywanych kodów MYCAUDALIE w czasie jednego lub wielu dni. Spółka CAUDALIE zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdym momencie kontroli przestrzegania regulaminu.

 

 

 

8) Zakaz zrzeczenia się:

 

Fakt braku postępowania z tytułu niniejszego regulaminu jednej lub drugiej strony nie stanowi mimo to zrzeczenia się prawa do postępowania za wyjątkiem zrzeczenia się pisemnego i wyraźnego.

 

 

 

9) Prawo właściwe:

 

Niniejszy regulamin jest określony prawem francuskim.

 

Jeśli jedno z postanowień niniejszego regulaminu jest uznane za bezzasadne, nieważne lub nie dające się zastosować z jakiegokolwiek powodu, postanowienie to będzie postrzegane jako oddzielone od reszty regulaminu i nie będzie mieć wpływu na ważność i możliwość zastosowania pozostałych postanowień.

 

 

 

10) Sąd właściwy:

 

W przypadku braku ugody, wszelkie spory odnoszące się do interpretacji i zastosowania poniższego regulaminu będą należeć do wyłącznej właściwości sądów francuskich.