Pokaż Siatka Lista

Wszystkie nasze projekty na świecie

WWF

Partner od 2012 roku

Junnan - Chiny
Projekt Xishuangbanna i Puer

Tree icon1 500 000 posadzonych w prowincji Junnan w Chinach od teraz do 2018 roku
Yunnan – China

Wśród ośnieżonych gór, sosnowych lasów i pól ryżowych, rozległa prowincja Junnan skrywa jeden z najbardziej różnorodnych i najwspanialszych krajobrazów naszej planety, w którym zamieszkują przede wszystkim grupy etniczne De'ang, Jingpo i Lisu. Od lat ‘80 ubiegłego wieku rolnicy przekształcili prawie wszystkie ich zalesione ziemie w plantacje kauczuku, zmieniając w ten sposób 1/5 regionu Xishuangbanna i Puer oraz pociągając deforestację 60% lasu pierwotnego prowincji Junnan. Była to prawdziwa katastrofa ekologiczna, nie licząc gatunków zagrożonych wyginięciem takich jak dzikie słonie, które straciły ich naturalne środowisko. W regionie dziś zostało jedynie 290 dzikich słoni.

Caudalie wraz z WWF w Chinach zaangażowało się w przywrócenie 2 000 hektarów ekosystemu leśnego. W 2016 roku pojawiło się 350 000 nowych roślin, które mają porosnąć zniszczone tereny i zregenerować gleby.

Sumatra - Indonezja
Projekt Tesso Nilo 2012-2015

Tree icon52 000 hektarów chronionych lasów na wyspie Sumatra w Indonezji
Island of Sumatra – Indonesia

Indonezja posiada największe na świecie zagęszczenie roślin i fascynującą faunę. To również jeden z krajów najbardziej dotkniętych deforestacją. Każdego roku wycina się 1,8 miliona lasów za sprawą nielegalnego handlu drewnem oraz masowym przekształcaniem ziem rolniczych w uprawy olejowca gwinejskiego. Misje WWF w Indonezji mają na celu walkę z deforestacją (1/3 Parku Narodowego Tesso Nilo została wycięta), wspieranie produkcji utwardzonego oleju palmowego, ochronę gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem oraz zachęcanie do dywersyfikacji działalności gospodarczych.

Caudalie zdecydowało się towarzyszyć WWF w tym projekcie i przyczyniło się do ochrony 52 000 hektarów lasów pierwotnych, stworzenia 1 000 hektarów upraw olejowca gwinejskiego należących do małych producentów z certyfikatem RSPO (utwardzony olej palmowy), ochrony ekologicznych korytarzy, niezbędnych do utrzymania się przy życiu 225 słoni, 130 orangutanów i 65 tygrysów sumatrzańskich zagrożonych wyginięciem.

Oaxaca - Meksyk
Projekt Copalita Zimatán Huatulco

Tree icon1 000 000 posadzonych drzew w Oaxaca w Meksyku od dziś do 2018 roku
Oaxaca – Mexico

Na 268 000 hektarach dorzeczy Copalita-Zimatán-Huatulco w stanie Oaxaca rośnie 26 z 34 typów roślinności, obecnych w Meksyku. Ten region, w którym graniczą ze sobą rafy koralowe, lasy namorzynowe oraz lasy suche niezbędne do ochrony lokalnej fauny i flory, jest niezwykle bogaty jeśli chodzi o różnorodność biologiczną.

Caudalie wraz z WWF angażuje się w zalesianie i odnowę 335 hektarów lasów, sadząc każdego roku 300 000 drzew i lokalnych roślin. Projekt ma na celu również poprawę metod rolniczych i hodowlanych oraz wsparcie dziesięciu gmin wiejskich, by mogły korzystać z usług ekosystemowych dostarczanych przez las.