Pokaż Siatka Lista

Wszystkie nasze projekty na świecie

Pur Projet

Partner od 2012 roku

San Martín - Peru
Projekty Alto Huayabamba i Biocorredor Martin Sagrado

Tree icon2 000 000 posadzonych drzew od dziś do 2020 roku w Amazonii Peruwiańskiej
San Martín – Peru

Amazonia andyjska w regionie dans la région de San Martín w Peru była świadkiem zniknięcia 40% jej dziedzictwa leśnego, inaczej mówiąc ponad miliona hektarów. Różnorodność biologiczna jest tu bardzo zagrożona, gleby są zubożałe. Wydajność z upraw spada, ludzie ubożeją. Misją Pur Projet jest odtworzenie warunków zrównoważonego rolnictwa, w szczególności dla małych producentów kawy i kakao, którzy przeszli na rolnictwo ekologiczne. Caudalie działa u boku Pur Projet, by chronić region rzeki Alto Huayabamba i zasadzić tam 185 500 drzew rodzimych gatunków tego regionu, z których 10% to rośliny lecznicze i kwiatowe. Caudalie poszerza swoje zaangażowanie pozwalając na stworzenie laboratorium leczniczych ekstraktów w regionie Ucayali wraz z Indianami Shipobo, którzy posiadają wiedzę odziedziczoną po przodkach o roślinach z ich środowiska.

Od 2016 roku Caudalie angażuje się dodatkowo w utrzymanie 100 000 hektarów lasów pierwotnych i odbudowę lasów dzięki 2 milionom drzew, które zostaną zasadzone. Strefa ta została zaklasyfikowana jako « Rezerwat Biosfery » UNESCO w kwietniu 2016 roku.

Chiang Mai - Tajlandia
Dhamma Rakhsa Project

Tree icon100 000 posadzonych drzew w Tajlandii
Chiang Mai – Thailand

Ochrona lasów wspólnotowych w całej wiejskiej Tajlandii to największe wyzwanie. Chodzi również o regenerację gleb całkowicie zniszczonych przez wieloletnią intensywną monokulturę. Odbudowa opiera się w szczególności na agroleśnictwie, które polega na sadzeniu drzew pośród pól rolnych. Dhamma Rakhsa to konsorcjum projektów agroekologicznych tworzonych wraz z małymi producentami z północy i północnego wschodu Tajlandii, połączonymi w kooperatywy, by promować model ekologicznego rolnictwa, które dąży do samowystarczalności farmerów oraz lepszej odporności ich ekosystemu.

Cele to zalesianie i utrzymanie lasów wspólnotowych przy jednoczesnym tworzeniu innowacyjnych modeli agroleśnictwa łączącego gospodarkę leśną i uprawy ryżu. Dywersyfikacja źródeł dochodu i samowystarczalność (żywieniowa, finansowa, energetyczna małych producentów jest sprawą zasadniczą. Dzięki wsparciu Caudalie wraz z Pur Projectod 2012 roku udało się zasadzić 100 000 drzew i krzewów. Sadzonki są produkowane przez szkółkę drzewek Pur Farm i grupy małych producentów.