Pokaż Siatka Lista

Wszystkie nasze projekty na świecie

Nordesta

Partner od 2012 roku

States of Piauí, Alagoas and Pernambuco – Brazil

Tree icon300 000 posadzonych drzew w regionie Nordeste w Brazylii
States of Piauí, Alagoas and Pernambuco – Brazil

W ciągu 25 lat ponad 55 milionów hektarów czyli tyle, ile liczy powierzchnia Francji, zostało wylesionych. Regiony objęte naszymi projektami zalesiania są położone w stanach Piauí, Alagoas i de Pernambuco. Regiony te praktykują hodowlę ekstensywną, skutkiem czego nadmierny wypas spowodował silną degradację gleb. Od 30 lat NORDESTA walczy przeciwko znikaniu pierwotnych lasów tropikalnych i prowadzi akcje zalesiania oraz akcje edukacyjne.

Caudalie zaangażowało się wraz z NORDESTA w zasadzenie do końca 2016 roku 300 000 rodzimych gatunków drzew, by stworzyć prawdziwe korytarze ekologiczne, które pozwolą na powrót różnorodności biologicznej. Projekt przewiduje również ponowne wprowadzenie pszczół endemicznych szczególnie przystosowanych do zapylania lokalnej flory: Amazońskich Melipon. Poza ich najważniejszym działaniem chroniącym ekosystemy, pszczoły te produkują wyśmienity miód, które tamtejsze rodziny mogą sprzedawać.