Pokaż Siatka Lista

Wszystkie nasze projekty na świecie

Coeur de forêt

Partner od 2012 roku

Acre - Brazylia
Projekt Povos de Floresta

Tree icon30 000 posadzonych w obszarze brazylijskiej Amazonii
Acre – Brazil

Region Acre w Brazylii zajmuje pierwszoplanowe miejsce na światowym poziomie jeśli chodzi o jego różnorodność biologiczną oraz daje schronienie 70% wszystkich znanych gatunków palm olejowych całej zachodniej Amazonii. Jednakże zagraża mu rozwój infrastruktury drogowej, poszukiwania ropy naftowej, ekstensywna hodowla bydła oraz pożary powodujące utratę różnorodności biologicznej oraz przyczyniające się do emisji milionów ton gazów cieplarnianych do atmosfery. Kuntanawa, rodzime plemię z tego regionu, od 2004 roku walczy o uznanie i wyznaczenie ich ziemi oraz o nowy model zrównoważonego rozwoju użytkowania lasów.

Od 2012 roku utworzono trzy szkółki drzewek pozwalające na produkcję sadzonkek wykorzystywanych w projekcie zalesiania, ale również ekologicznych nawozów używanych do utrzymania drzew. Nasiona są zbierane w lesie z poszanowaniem lokalnego ekosystemu. Od 2012 do 2015 posadzono w sumie 30 000 gatunków endemicznych drzew.