Pokaż Siatka Lista

Wszystkie nasze projekty na świecie

Arbres & Paysages

Partner od 2016 roku

Mali właściciele winnic z Gironde, Akwitania

Tree iconUtworzenie korytarzy leśnych - 5 000 posadzonych drzew od tej chwili do 2017 roku.
Small-scale wine-growers of Gironde

W 2016 Caudalie zaangażowało się wraz ze stowarzyszeniem Arbres et Paysages w zasadzenie dookoła gruntów winnic należących do małych właścicieli urozmaiconych żywopłotów, składających się przede wszystkim z gatunków polnych. Utworzenie tych prawdziwych leśnych korytarzy ma wiele celów, spośród których należy wymienić: poprawę różnorodności biologicznej i równowagi ekologicznej (integrowana ochrona roslin, dzika fauna),ochrona przed wiatrem (ochrona domów, upraw, hodowli i budynków), działanie antyerozyjne (pod zboczami, wzdłuż rowów), ochrona i jakość wód.

Od 2016 do 2017 w Gironde w sektorze uprawy winorośli zostanie posadzonych 5 000 roślin (drzew i krzewów).